Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Napsali o nás ...

Reakce starosty Dytrta ke zveřejněnému názoru architekta Vlka

Vyšlo dne:03.03.2012
Autor: Orlický.net
Periodikum:ORLICKÝ.net

Žamberk - Redakce zpravodajského portálu Orlický.net obdržela v pátek e-mailovou reakci starosty města Jiřího Dytrta /ODS/ jako reakci na zveřejněný názor obyvatele Žamberka Oldřicha Vlka k plánované stavbě protipovodňových opatření.
Od poslední povodně na řece Divoké Orlici uplyne letos v létě 12 roků. Sousední město Choceň má již postaveno, nikoliv ale odpovídající ochraně před 100 letou vodou, neboť tuto ochranu vyžaduje pouze památkově chráněné území.

Město Žamberk zahájilo přípravu podkladů v roce 2006 s příslibem ministerstva zemědělství o schválení dotace. Tato byla potvrzena v roce 2008. Zároveň bylo město vyzváno ke snížení nákladů na protipovodňovou ochranu (dále jen PPO) s ohledem na finanční náročnost proti hodnotě chráněného majetku. Cenový expert na ministerstvu zemědělství stanovil koeficient 1 a výše, tzn. hodnota stavby nesmí překročit hodnotu chráněného majetku. Město Žamberk předalo majetkové podklady, včetně projektové dokumentace pro územní řízení na Povodí Labe a toto zadalo vyhotovení projektové dokumentace v roce 2011. Při dokončení projektové dokumentace pro stavební řízení bylo zjištěno několik majetkových změn, které jsou nyní řešeny a plně v režii Povodí Labe, neboť tento orgán je zadavatel projektové dokumentace a zároveň zadavatelem výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Stavba se tedy připravuje dle projektové dokumentace pro stavební řízení dva měsíce a chrání město na Q20 s rezervou, tzn. absolutní ochrana je na Q50. Žádný zákon neupravuje a především nestanovuje výši ochrany vyjma památkově chráněných území či lokalit. Nutno podotknout, že čím vyšší je ochrana, tím vyšší je cena a především zásah do krajiny s trvalými následky.

Naprostá arogance Ing. Vlka vnímat potřeby města a uplatňovat jeho zájmy (především ekonomické) nad zájmy občanů tohoto města jsou nejen alarmující, ale rovněž trestné. Vnímáme jeho kroky jako urážlivé a především nerealizovatelné. Nedokázal ani na jednom příkladu svoji schopnost cokoli vyřešit.

Na závěr přání jediné, aby svými nesmysly přestal oblažovat své a široké okolí, neboť není v jeho zájmu pomáhat, ale pouze profitovat z návrhů, které jsou natolik maximalistické, že překračují hranici vnímání a realizace.

Jiří Dytrt
starosta Žamberka
Vanický Zdeněk | dne 16.03.2012Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka