Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy - Žamberk

Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost - logo

Projekt: Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy – Žamberk

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007404
Dotační program: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 4. Efektivní veřejná správa
Specifický cíl: 
• Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
• Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Realizace: 01/2018 – 12/2019
Celkové náklady: 3.037.345,50 Kč
Dotace: 95%
Příspěvek EU: 2.581.743,67 Kč
Národní veřejné zdroje: 303.734,54 Kč
Vlastní zdroje: 151.867,29 Kč

Cílem projektu je:

Klíčové aktivity:

  1. Zpracování strategie řízení nemovitého majetku města.
  2. Zavedení procesního řízení na MěÚ Žamberk.
  3. Koncepce veřejného osvětlení.
  4. Vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní osoby:

Mgr. Šárka Strnadová, s.strnadova@zamberk.eu, tel.: 465 670 338 Ing. Bc. Oldřich Jedlička, místostarosta, místostarosta@zamberk.eu, tel.: 465 670 302

Dokumenty ...

Rok 2020

Koncepce veřejného osvětlení města ŽamberkaDokument: Koncepce veřejného osvětlení - Základní plán VO | soubor: 43653.zip | velikost: 13.53 MB Dokument: Koncepce veřejného osvětlení - Technicko-ekonomický plán, Standardy VO | soubor: 43654.zip | velikost: 8.88 MB Dokument: Koncepce veřejného osvětlení - Pasport VO | soubor: 43655.zip | velikost: 13.29 MB Dokument: Koncepce veřejného osvětlení - Pasport VO - fotografie | soubor: 43656.zip | velikost: 6.27 MB Dokument: Koncepce veřejného osvětlení - Pasport VO - fotografie | soubor: 43657.zip | velikost: 11.06 MB Dokument: Koncepce veřejného osvětlení - Pasport VO - fotografie | soubor: 43658.zip | velikost: 27.99 MB Dokument: Koncepce veřejného osvětlení - Pasport VO - fotografie | soubor: 43659.zip | velikost: 41.51 MB Dokument: Koncepce veřejného osvětlení - Pasport VO - fotografie | soubor: 43661.zip | velikost: 30.27 MB Dokument: Koncepce veřejného osvětlení - Pasport VO - fotografie | soubor: 43662.zip | velikost: 16.08 MB Stránská Radka19.02.2020Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka