Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Plán rozvoje sportu města Žamberka

Plán rozvoje sportu vznikl v přímé návaznosti na znění zákona č. 230/2016 Sb. ze dne 28. června 2016, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o strategický dokument, který řeší oblasti podpory sportu ve městě.

Město ve své samostatné působnosti vytváří podmínky pro sport, zejména:

  1. zabezpečuje rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
  2. zabezpečuje přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
  3. zajišťuje výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytuje je pro sportovní činnost občanů,
  4. kontroluje účelné využívání svých sportovních zařízení,
  5. zabezpečuje finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Formy podpory sportu ve městě:

Součástí plánu rozvoje sportu jsou průběžně aktualizovatelné přílohy:

Příloha č. 1 Přehled investičních záměrů
Příloha č. 2 Přehled sportovišť v Žamberku
Příloha č. 3 Sportovní a další organizace působící v oblasti sportu ve městě

Plán rozvoje sportu města Žamberka 2018 – 2022:     
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka