Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

SVČ ANIMO - jazyková učebna a bezbariérové úpravy

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP - logo

Název projektu: SVČ ANIMO - jazyková učebna a bezbariérové úpravy

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007258
Dotační program: IROP – Integrovaný regionální operační program
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Výzva MAS ORLICKO – IROP – Neformální a zájmové vzdělávání I.
Celkové náklady: 1.079.165,18 Kč
Dotace: 95% - 950.000,- Kč
Realizace: 11/2017 – 12/2019

Cíle projektu

Popis projektu

Projekt je zaměřen na:

Projekt je v souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

Kontaktní osoby

Mgr. Šárka Strnadová, s.strnadova@zamberk.eu, tel.: 465 670 338
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka