Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Archiv dokumentů úřadu

"Prodeje, pronájmy, dražby"

Patří do kategorie:  "Dokumenty úřadu"
Zobrazit období:  rok 2021 (16) | rok 2020 (14) | rok 2019 (20) | rok 2018 (17) | rok 2017 (18) | rok 2016 (29) | rok 2015 (17) | rok 2014 (21) | rok 2013 (19) | rok 2012 (26) | rok 2011 (27) | rok 2010 (38) | rok 2009 (30) | rok 2008 (32) | rok 2007 (28) |  ... vypsat vše

Rok 2021

RM svým usnesením č. 85/2021-RADA ze dne 21.10.2021 vyhlásila záměr: - prodeje části (7m2)pozemku parc.č.866/1 dle GP č.pl. 3469-355/2021 ze dne 31.05.2021 díl "b"; - pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 1277 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.Dokument: Vyhlášky č. 35,36 | soubor: 49784.pdf | velikost: 0.37 MB Hečková Ivana, Bc.22.10.2021
RM svým usnesením č. 84/2021-RADA ze dne 07.10.2021 vyhlásila záměr: - změny podstatného prvku smlouvy o výpůjčce ze dne 16.04.2007; - pronájmu pozemků parc.č. 2368 a 2371; - směny pozemků parc.č. 907/3 (LV č. 10001),910/5 (LV č. 2950),910/3,5078/2(LV č. 2141) vše v obci a k.ú. Žamberk. Dokument: Vyhlášky č. 32-34 | soubor: 49695.pdf | velikost: 0.53 MB Hečková Ivana, Bc.08.10.2021
RM svým usnesením č. 82/2021-RADA ze dne 23.09.2021 vyhlásila záměr změny podstatného prvku (změna doby výpůjčky) smlouvy o výpůjčce ze dne 08.06.2021.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.24.09.2021
RM svým usnesením č. 80/2021-RADA ze dne 26.08.2021 vyhlásila záměr: - pronájmu a provozování zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem na části pozemku parc.č. 1758/4; - pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 446 vše v obci a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.27.08.2021
RM svým usnesením č. 79/2021-RADA ze dne 29.07.2021 vyhlásila záměr: - prodeje pozemku parc.č. 1528/2 - ost. plocha o výměře 50 m2; - pronájmu pozemků parc.č. 2368 a 2371 vše v obci a k.ú. Žamberk. Již skartovánoHečková Ivana, Bc.30.07.2021
RM č. 77/2021-RADA ze dne 01.07.2021 vyhlásila záměr prodeje částí pozemku parc.č. 3796/1 a parc.č. 1093/3 vše v obci a k.ú. Žamberk. ZM č. 20/2021-ZAST ze dne 22.06.2021 vyhlásilo prodeje částí pozemku parc.č. 2412 a parc.č. 2140/1 vše v obci a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.02.07.2021
RM svým usnesením č. 75/2021-RADA ze dne 03.06.2021 vyhlásila záměr: - prodeje části p.p.č. 3747/1-ost. plocha; - výpůjčky částí p.p.č. 3752/11-ost.pl,3752/3-ost.pl.; - výpůjčky části p.p.č. 366/1-ost.pl.; - pronájmu části p.p.č.749/3-tr.tr.p. vše v obci a k.ú,. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.04.06.2021
RM svým usnesením č. 73/2021-RADA ze dne 20.05.2021 vyhlásila záměr: - nájmu části prostoru střechy a prostoru uvnitř budovy č.p. 1277; - prodeje pozemku parc.č. 694/38 a část (cca 12 m2) pozemku parc.č. 694/10 vše v obci a k.ú. Žamberk. Již skartovánoHečková Ivana, Bc.21.05.2021
RM svým usnesením č. 72/2021-RADA ze dne 06.05.2021 vyhlásila záměr převodu nově vzniklých pozemků pod stavbou PPO dle GP č. pl. 3375-13/2020 a GP č. pl. 3378-13/2020 vše v obci a k.ú. Žamberk. Již skartovánoHečková Ivana, Bc.07.05.2021
RM svým usnesením č. 70/2021-RADA ze dne 08.04.2021 vyhlásila záměr pronájmu pozemku parc.č. 749/3 - tr. tr. porost o výměře 4309 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.09.04.2021
RM vyhlásila záměr: -pronájmu nebytových prostor v č.p. 466; -výpůjčky části pozemku parc.č. 3684; -změny podstatného prvku smlouvy o nájmu ze dne 29.06.2009; -výpůjčky části pozemků parc.č. 2080/43,4617; -převodu spoluvl.podílu města č.p. 972,973 vše v obci a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.26.03.2021
RM vyhlásila záměr pronájmu části (cca 1,4 m2) pozemku parc.č. 3746 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 1368 m2 vedený na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.12.03.2021
RM č. 66/2021-RADA ze dne 11.02.2021 vyhlásila záměr podstatného prvku (změna doby výpůjčky, změna výměr pozemků dle KN) smlouvy o výpůjčce ze dne 23.01.2015.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.12.02.2021
RM č. 64/2021-RADA ze dne 28.01.2021 vyhlásila záměr: - pronájmu nebytových prostor v č.p. 446; - prodej části (cca 65 m2) pozemku parc.č. 865; - změny podstatného prvku smlouvy o nájmu ze dne 29.06.2009; - výpůjčky pozemku parc.č. 1659/10 vše v obci a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.29.01.2021
RM č. 62/2021-RADA ze dne 14.01.2021 vyhlásila aukci pachtu části (3.7975 ha) pozemku parc.č. 2422/1 - orná půda z celkové výměry 259 363 m2 v obci a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.22.01.2021
RM č. 62/2021-RADA ze dne 14.01.2021 vyhlásila záměr: - výpůjčky části p.č. 3703/1; - výpůjčky budovy bez čp/če st.obč.vyb. na p.č. 487/55; - změnu podstatného prvku smlouvy o výpůjčce ze dne 16.01.2019; - výpůjčky bývalého zimního stadionu vše v obci a k.ú. Žamberk.Již skartovánoHečková Ivana, Bc.15.01.2021
« ZpětObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka