Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Archiv dokumentů úřadu

"Přehled poskytnutých informací"

Patří do kategorie:  "Informace podle zákona č. 106/1999 Sb."
Zobrazit období:  rok 2019 (56) | rok 2018 (36) | rok 2017 (41) | rok 2016 (33) | rok 2015 (41) | rok 2014 (30) | rok 2013 (37) | rok 2012 (47) | rok 2011 (11) |  ... vypsat vše

Rok 2019

Zápis a usnesení z jednání rady městaDokument: inf 6-2017 | soubor: 40764.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.11.02.2019
Vyvlastňovací řízení vedené městským úřademDokument: Inf 5-2019 | soubor: 40763.pdf | velikost: 0.25 MB Kubová Jitka, JUDr.11.02.2019
Výše odměn neuvolněným zastupitelůmDokument: Inf 4-2019 | soubor: 40646.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.28.01.2019
Zda a kdy byla oznámena ředitelkou školy šikana orgánu sociálně právní ochrany dětí Dokument: Inf 3-2019 | soubor: 40645.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.28.01.2019
Podklad pro jednání ZM dne 04.12.2018Dokument: Inf 2-2019 | soubor: 40644.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.28.01.2019
Využívání služeb moderování, pořádání kulturních akcí, vystupování jako zpěvák, klaun či další roleDokument: Inf 1-2019 | soubor: 40643.pdf | velikost: 0.25 MB Kubová Jitka, JUDr.28.01.2019

Rok 2018

Korespondence zaslaná na KÚ Pardubického kraje ohledně stavby PPO v Žamberku.Dokument: Inf 37-2018 | soubor: 40490.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.28.12.2018
Žádost o povolení kácení k rozhodnutí č.j. 9470/2012/ZPZE-8/DIVJ/OPK/246.10/S043 ze dne 24.05.2012 v rámci PPO včetně příloh, žádost o změnu tohoto rozhodnutí, žádost o povolení kácení včetně rozhodnutí č.j. MUZBK-10807/2016/ZPZE-7/DIVJ/OPK/246.10/S053 dne 02.06.2016.Dokument: Inf 36-2018 | soubor: 40489.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.28.12.2018
Kdo dal podnět k prošetření navážení zeminy v lokalitě „Kotel“ v Žamberku, konkrétně navážení zeminy na pozemek parc.č. 2376/1 v k.ú. Žamberk Dokument: Inf 35-2018 | soubor: 40488.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.28.12.2018
Výkresy „PPO – zídka na Havlíčkově nábřeží“ a „Manipulační plocha na Havlíčkově nábřeží“. Dokument: Inf 34-2018 | soubor: 40487.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.28.12.2018
Dokument (cca 2011/2012) vypracovaný pro radu města, včetně zápisu z rady, kde se vyjadřuje vedoucí oddělení ke stavu dřevin podél toku řeky Divoká OrliceDokument: Inf 33-2018 | soubor: 40486.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.28.12.2018
Došlé žádosti občanů na úpravu projektu PPO na Husově nábřeží v Žamberku.Dokument: Inf 32-2018 | soubor: 40484.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.28.12.2018
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin mimo les na žádost podanou dne 24.05.2018 (Žamberk, Husovo nábřežíDokument: Inf 31-2018 | soubor: 40483.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.28.12.2018
Žádost o povolení kácení stromů v rámci akce protipovodňových opatřeníDokument: Inf 30-2018 | soubor: 40482.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.28.12.2018
Obvyklá cena bytu v Žamberku, ul. NádražníDokument: Inf 29-2018 | soubor: 40481.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.28.12.2018
Obecně závazná vyhláška, která omezuje provozování loterií, závěrečný účet města za poslední kalendářní rok a za první a druhý kalendářní rok po omezení hazardu obecní vyhláškou.Dokument: Inf 28-2018 | soubor: 38236.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.20.06.2018
Dendrologický posudek na stromu, které byly na Havlíčkově nábřeží a dendrologický posudek na stromy na Husově nábřežíDokument: Inf 27-2018 | soubor: 38234.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.20.06.2018
Smlouva o dílo mezi městem Žamberk a Agroprojekcí Litomyšl s.r.o.Dokument: Inf 26-2018 | soubor: 38235.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.20.06.2018
Žádost o povolení kácení stromů na Husově nábřeží a případné odůvodnění s fotodokumentacíDokument: Inf 25-2018 | soubor: 38231.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.20.06.2018
Žádost spolku Klub vodních sportů Žamberk, z.s., Dlouhoňovice, na realizaci projektu Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2018, a složení komise, která žádost doporučila ke schváleníDokument: Inf 24-2018 | soubor: 38230.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.20.06.2018
Jak městský úřad zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů, jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem, kolik korun vynaložila v roce 2017 a 2018 na uvedení GDPR, kolik z toho činily náklady na školení, náklady na sepis a přípravu právní dokumentace, náklady na IT produkty a služby.Dokument: Inf 23-2018 | soubor: 38229.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.20.06.2018
Oznámení na Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství ohledně kácení stromů na Husově nábřeží v ŽamberkuDokument: Inf 22-2018 | soubor: 38134.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.20.06.2018
Zaslání rozhodnutí, kterým bylo povoleno kácení stromů v souvislosti se stavbou protipovodňových opatření v Žamberku Dokument: Inf 21-2018 | soubor: 38133.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.14.06.2018
Zaslání rozhodnutí, kterým bylo povoleno kácení stromů v souvislosti se stavbou protipovodňových opatření v Žamberku Dokument: Inf 20-2018 | soubor: 38132.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.14.06.2018
Informace o výši a datu uhrazení pokuty, zda byla podána správní žaloba, zda vznikly další škody, kdo za ně odpovídá a zda je škoda po odpovědných osobách vymáhánaDokument: Inf 19-2018 | soubor: 38131.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.14.06.2018
Zápis z jednání s investorem stavby protipovodňových opatření (případně jiného dokumentu, ve kterém je uvedeno, kdy a jak bylo jednáno o žádosti o záchraně dosud existujících dřevin jednáno).Dokument: Inf 18-2018 | soubor: 37119.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.09.04.2018
Povolení kácení dřevin, které vydal správní orgán Městského úřadu Žmaberk, a to ke všem dřevinám v rámci projektu protipovodňových opatření.Dokument: Inf 17-2018 | soubor: 37118.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.09.04.2018
Znalecký posudek Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně č. 21-2015 ze dne 09.05.2016.Dokument: Inf 16-2018 | soubor: 37117.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.09.04.2018
Nahlédnutí do spisuDokument: Inf 15-2018 | soubor: 37116.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.09.04.2018
Jméno, firmy, která městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018, rozsah služby, celkový počet zapůjčených kusů a cenu.Dokument: Inf 14-2018 | soubor: 37114.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.09.04.2018
Usnesení rady městaDokument: Inf 13-2018 | soubor: 37113.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.09.04.2018
Spis OM Dokument: Inf 12-2018 | soubor: 37112.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.09.04.2018
zprávy o výchově a sociální situaci nezletilé osobyDokument: Inf 11-2018 | soubor: 37111.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.09.04.2018
Informace týkající se Obecného nařízení o ochraně osobních údajůDokument: Inf 9-2018 | soubor: 36645.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.12.02.2018
Závěrečné vyúčtování Polikliniky Žamberk a výsledek kontroly hospodařeníDokument: Inf 8-2018 | soubor: 36644.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.12.02.2018
Doložení množství a charakteru městského mobiliáře umístěného v rámci projektu protipovodňových opatřeníDokument: Inf 7-2018 | soubor: 36643.pdf | velikost: 0.55 MB Kubová Jitka, JUDr.12.02.2018
Korespondence zaslaná Povodí Labe od 01.10.2017Dokument: Inf 6-2018 | soubor: 36642.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.12.02.2018
Režijní náklady spojené s budovami čp. 22, 145, 713 a jejich účetní hodnota, finanční prostředky poskytnuté z.ú. Cesta pro rodinuDokument: Inf 5-2017 | soubor: 36641.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.12.02.2018
Investiční plány města pro rok 2018-2021Dokument: Inf 4-2018 | soubor: 36640.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.12.02.2018
Usnesení rady města ŽamberkaDokument: Inf 3-2018 | soubor: 36639.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.12.02.2018
Zprávy požadované Okresním soudem v Ústí nad OrlicíDokument: Inf 2-2018 | soubor: 36637.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.12.02.2018
Zaslání kompletní kopie spisu OMDokument: Inf 1-2018 | soubor: 36635.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.12.02.2018

Rok 2017

Veškeré podkladové materiály týkající se usnesení rady města Žamberka č. 86/2017-RADA/4284 ze dne 19.10.2017 včetně č.j. MUZBK-23521/2017/KSTADokument: Inf 44-2017 | soubor: 36096.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.07.12.2017
Jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek v zastupitelstvuDokument: Inf 43-2017 | soubor: 36095.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.07.12.2017
Usnesení Krajského ředitelství Policie ČR Pardubice, územní odbor SvitavyDokument: Inf 42-2017 | soubor: 36094.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.07.12.2017
Kontrolní řád městaDokument: Inf 41-2017 | soubor: 36080.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.06.12.2017
Zkrácení dovolené starostoviDokument: Inf 40-/2017 | soubor: 36079.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.06.12.2017
Projekt podélného stání u tenisových kurtů (u koupaliště) v Žamberku.Dokument: Inf 39-2017 | soubor: 36078.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.06.12.2017
Náhrady za nevyčerpanou dovolenou starostyDokument: Inf 38-2017 | soubor: 36077.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.06.12.2017
Informace, týkající se problémů se škodlivým ptactvemDokument: Inf 37-2017 | soubor: 36076.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.06.12.2017
Starší dokumenty:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7
« ZpětObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka