Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Archiv dokumentů úřadu

"Přehled poskytnutých informací"

Patří do kategorie:  "Informace podle zákona č. 106/1999 Sb."
Zobrazit období:  rok 2020 (24) | rok 2019 (56) | rok 2018 (36) | rok 2017 (41) | rok 2016 (33) | rok 2015 (41) | rok 2014 (30) | rok 2013 (37) | rok 2012 (47) | rok 2011 (11) |  ... vypsat vše

Rok 2019

Rozhodnutí o obložení pravého břehu v SO 02-2 při budování PPODokument: Inf 30-2019 | soubor: 42067.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.31.07.2019
Vymáhání škodDokument: Inf 29-2019 | soubor: 42066.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.31.07.2019
Přestupky v dopravěDokument: Inf 28-2019 | soubor: 42065.pdf | velikost: 0.31 MB Kubová Jitka, JUDr.31.07.2019
Původní dokumentace k PPO z roku 2007/2008Dokument: Inf 27-2019 | soubor: 42064.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.31.07.2019
Rozhodnutí o demolici nábřežních zdí v rámci projektu PPODokument: Inf 26-2019 | soubor: 42063.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.31.07.2019
Písemnosti orgánů státní správy (popř. správce povodí) uvedené v přiloženém stavebním povoleníDokument: Inf 25-2019 | soubor: 41414.pdf | velikost: 0.3 MB Kubová Jitka, JUDr.06.05.2019
Statické posudky, na základě kterých bylo rozhodnuto o bourání nábřežních zdí v rámci výstavby PPODokument: inf 24-2019 | soubor: 41390.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.02.05.2019
Podkladové materiály pro jednání ZM dne 09.04.2019 – dotace z programu Podpora sportu a tělovýchovy, žádost Klubu vodních sportů Žamberk, z.s. o dotaci z tohoto programuDokument: Inf 23-2019 | soubor: 41389.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.02.05.2019
Úseky podle projektu PPO, na kterých RM neodsouhlasila obložení rubové strany nábřežní zdi kamenemDokument: Inf 22-2019 | soubor: 41388.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.02.05.2019
Kopie rozhodnutí/opatření, kterým úřad povolil stavbu protipovodňových opatření ŽamberkDokument: Inf 21-2019 | soubor: 41387.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.02.05.2019
Výskyt a lov jelena siky v obvodu ORPDokument: Inf 20-2019 | soubor: 41281.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.15.04.2019
Informace - životní prostředíDokument: Inf 19-2019 | soubor: 41280.pdf | velikost: 0.32 MB Kubová Jitka, JUDr.15.04.2019
Odborné posudky - lávka u SokolovnyDokument: Inf 18-2019 | soubor: 41279.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.15.04.2019
Odborné posudky - lávka u SokolovnyDokument: Inf 17-2019 | soubor: 41278.pdf | velikost: 0.23 MB Kubová Jitka, JUDr.15.04.2019
Výkres – vzorový řez levé a pravé nábřežní zdiDokument: Inf 16-2019 | soubor: 41108.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.21.03.2019
Měú Žamberk, Nádražní 833 - stávající spotřeby energií, tepla, nájemné, předpokládané hodnoty energií, tepla, ceny nájemnéhoDokument: Inf 15-2019 | soubor: 41107.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.21.03.2019
Veškerá dostupná odborná posouzení (statické a technologické posudky reálného stavu, dokumentaci k provedeným sondám v terénu atd.) všech stávajících demolovaných protipovodňových konstrukcí PPO v ŽamberkuDokument: Inf 14-2019 | soubor: 41106.pdf | velikost: 0.23 MB Kubová Jitka, JUDr.21.03.2019
Zápisy, záznamy či jiné dokumenty, které se týkají témat probíraných na besedách s občany v rámci realizace PPO včetně termínů jejich konání. Seznam připomínek občanů, které byly implementovány do projektu PPO, petici občanů z Havlíčkova nábřeží.Dokument: Inf 13-2019 | soubor: 41105.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.21.03.2019
žádost včetně příloh ze dne 28.11.2007, na základě které bylo požádáno o vydání povolení k nakládání s podzemními vodamiDokument: Inf 11-2019 | soubor: 41104.pdf | velikost: 0.25 MB Kubová Jitka, JUDr.21.03.2019
Vyjádření „Památkářů“ ke stavbě PPO v ŽamberkuDokument: Inf 12-2019 | soubor: 41007.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.08.03.2019
Dokumenty týkající se statického posouzení nábřežních zdí - PPO ŽamberkDokument: Inf 10-2019 | soubor: 41006.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.08.03.2019
Dokumenty týkající se statického posouzení nábřežních zdí - PPO ŽamberkDokument: Inf 9-2019 | soubor: 41005.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.08.03.2019
Protokoly o kontrolách žump v k.ú. PastvinyDokument: Inf 8-2019 | soubor: 41004.pdf | velikost: 0.31 MB Kubová Jitka, JUDr.08.03.2019
Metodické pokyny k přestupkůmDokument: Inf 7-2019 | soubor: 41003.pdf | velikost: 0.29 MB Kubová Jitka, JUDr.08.03.2019
Zápis a usnesení z jednání rady městaDokument: inf 6-2017 | soubor: 40764.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.11.02.2019
Vyvlastňovací řízení vedené městským úřademDokument: Inf 5-2019 | soubor: 40763.pdf | velikost: 0.25 MB Kubová Jitka, JUDr.11.02.2019
Výše odměn neuvolněným zastupitelůmDokument: Inf 4-2019 | soubor: 40646.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.28.01.2019
Zda a kdy byla oznámena ředitelkou školy šikana orgánu sociálně právní ochrany dětí Dokument: Inf 3-2019 | soubor: 40645.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.28.01.2019
Podklad pro jednání ZM dne 04.12.2018Dokument: Inf 2-2019 | soubor: 40644.pdf | velikost: 0.22 MB Kubová Jitka, JUDr.28.01.2019
Využívání služeb moderování, pořádání kulturních akcí, vystupování jako zpěvák, klaun či další roleDokument: Inf 1-2019 | soubor: 40643.pdf | velikost: 0.25 MB Kubová Jitka, JUDr.28.01.2019

Rok 2018

Korespondence zaslaná na KÚ Pardubického kraje ohledně stavby PPO v Žamberku.Dokument: Inf 37-2018 | soubor: 40490.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.28.12.2018
Žádost o povolení kácení k rozhodnutí č.j. 9470/2012/ZPZE-8/DIVJ/OPK/246.10/S043 ze dne 24.05.2012 v rámci PPO včetně příloh, žádost o změnu tohoto rozhodnutí, žádost o povolení kácení včetně rozhodnutí č.j. MUZBK-10807/2016/ZPZE-7/DIVJ/OPK/246.10/S053 dne 02.06.2016.Dokument: Inf 36-2018 | soubor: 40489.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.28.12.2018
Kdo dal podnět k prošetření navážení zeminy v lokalitě „Kotel“ v Žamberku, konkrétně navážení zeminy na pozemek parc.č. 2376/1 v k.ú. Žamberk Dokument: Inf 35-2018 | soubor: 40488.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.28.12.2018
Výkresy „PPO – zídka na Havlíčkově nábřeží“ a „Manipulační plocha na Havlíčkově nábřeží“. Dokument: Inf 34-2018 | soubor: 40487.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.28.12.2018
Dokument (cca 2011/2012) vypracovaný pro radu města, včetně zápisu z rady, kde se vyjadřuje vedoucí oddělení ke stavu dřevin podél toku řeky Divoká OrliceDokument: Inf 33-2018 | soubor: 40486.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.28.12.2018
Došlé žádosti občanů na úpravu projektu PPO na Husově nábřeží v Žamberku.Dokument: Inf 32-2018 | soubor: 40484.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.28.12.2018
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin mimo les na žádost podanou dne 24.05.2018 (Žamberk, Husovo nábřežíDokument: Inf 31-2018 | soubor: 40483.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.28.12.2018
Žádost o povolení kácení stromů v rámci akce protipovodňových opatřeníDokument: Inf 30-2018 | soubor: 40482.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.28.12.2018
Obvyklá cena bytu v Žamberku, ul. NádražníDokument: Inf 29-2018 | soubor: 40481.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.28.12.2018
Obecně závazná vyhláška, která omezuje provozování loterií, závěrečný účet města za poslední kalendářní rok a za první a druhý kalendářní rok po omezení hazardu obecní vyhláškou.Dokument: Inf 28-2018 | soubor: 38236.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.20.06.2018
Dendrologický posudek na stromu, které byly na Havlíčkově nábřeží a dendrologický posudek na stromy na Husově nábřežíDokument: Inf 27-2018 | soubor: 38234.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.20.06.2018
Smlouva o dílo mezi městem Žamberk a Agroprojekcí Litomyšl s.r.o.Dokument: Inf 26-2018 | soubor: 38235.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.20.06.2018
Žádost o povolení kácení stromů na Husově nábřeží a případné odůvodnění s fotodokumentacíDokument: Inf 25-2018 | soubor: 38231.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.20.06.2018
Žádost spolku Klub vodních sportů Žamberk, z.s., Dlouhoňovice, na realizaci projektu Zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2018, a složení komise, která žádost doporučila ke schváleníDokument: Inf 24-2018 | soubor: 38230.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.20.06.2018
Jak městský úřad zajišťuje výkon osoby pověřené ochranou osobních údajů, jaká výše odměny byla sjednána s pověřencem, kolik korun vynaložila v roce 2017 a 2018 na uvedení GDPR, kolik z toho činily náklady na školení, náklady na sepis a přípravu právní dokumentace, náklady na IT produkty a služby.Dokument: Inf 23-2018 | soubor: 38229.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.20.06.2018
Oznámení na Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství ohledně kácení stromů na Husově nábřeží v ŽamberkuDokument: Inf 22-2018 | soubor: 38134.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.20.06.2018
Zaslání rozhodnutí, kterým bylo povoleno kácení stromů v souvislosti se stavbou protipovodňových opatření v Žamberku Dokument: Inf 21-2018 | soubor: 38133.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.14.06.2018
Zaslání rozhodnutí, kterým bylo povoleno kácení stromů v souvislosti se stavbou protipovodňových opatření v Žamberku Dokument: Inf 20-2018 | soubor: 38132.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.14.06.2018
Informace o výši a datu uhrazení pokuty, zda byla podána správní žaloba, zda vznikly další škody, kdo za ně odpovídá a zda je škoda po odpovědných osobách vymáhánaDokument: Inf 19-2018 | soubor: 38131.pdf | velikost: 0.19 MB Kubová Jitka, JUDr.14.06.2018
Zápis z jednání s investorem stavby protipovodňových opatření (případně jiného dokumentu, ve kterém je uvedeno, kdy a jak bylo jednáno o žádosti o záchraně dosud existujících dřevin jednáno).Dokument: Inf 18-2018 | soubor: 37119.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.09.04.2018
Starší dokumenty:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8
« ZpětObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka