Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Archiv dokumentů úřadu

"Přehled poskytnutých informací"

Patří do kategorie:  "Informace podle zákona č. 106/1999 Sb."
Zobrazit období:  rok 2019 (56) | rok 2018 (36) | rok 2017 (41) | rok 2016 (33) | rok 2015 (41) | rok 2014 (30) | rok 2013 (37) | rok 2012 (47) | rok 2011 (11) |  ... vypsat vše

Rok 2017

Dopis pojišťovně o proplacení pokuty od ÚOHS 210 000 Kč. Dopis (odpověď) od pojišťovny k proplacení této škodní události.Dokument: Inf 36-2017 | soubor: 36075.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.06.12.2017
Audit Podorlické polikliniky s.r.o.Dokument: Inf 35-2017 | soubor: 36074.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.06.12.2017
Materiály, související s fakturami, které byly v r. 2017 proplaceny JUDr. Lukášovi za externí právní služby.Dokument: Inf 34-2017 | soubor: 36073.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.06.12.2017
Kontroly dle zákona o ochraně ovzdušíDokument: Inf 33-2017 | soubor: 34456.pdf | velikost: 0.47 MB Kubová Jitka, JUDr.02.08.2017
Způsob vymáhání daňových nedoplatkůDokument: Inf 32-2017 | soubor: 34455.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.02.08.2017
Zpětný odbor a využití odpadů z obalůDokument: Inf 31-2017 | soubor: 34454.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.02.08.2017
Příspěvky poskytnuté městem Sdružení obcí Orlicko v letech 2010-2016Dokument: Inf 29-2017 | soubor: 34453.pdf | velikost: 0.52 MB Kubová Jitka, JUDr.02.08.2017
Sankce za nerespektování přerušení stavebního řízeníDokument: Inf 28-2017 | soubor: 34452.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.02.08.2017
Korespondence místostarosty ohledně PoliklinikyDokument: Inf 27-2017 | soubor: 34451.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.02.08.2017
Informace, týkající se protipovodňových opatřeníDokument: Inf 26-2017 | soubor: 34450.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.02.08.2017
Pracovní doba starosty a místostarosty Dokument: Inf 17-2017 | soubor: 34449.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.02.08.2017
Dopisy, které vypracovala Mgr. Všetičková městu ohledně PoliklinikyDokument: Inf 25-2017 | soubor: 34436.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.02.08.2017
Změna využití účelu stavbyDokument: Inf 23-2017 | soubor: 34435.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.02.08.2017
Účastenství ve stavebních řízeníchDokument: Inf 22/2017 | soubor: 34434.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.02.08.2017
Právní rozbor ve věci město Žamberk x Poliklinika Žamberk o poskytnutí příspěvkuDokument: Inf 24-2017 | soubor: 34085.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.07.07.2017
Zvukový záznam ze zastupitelstva města konaného dne 06.12.2016Dokument: Inf 21-2017 | soubor: 34084.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.07.07.2017
Audit, týkající se Polikliniky Žamberk spol. s r.o.Dokument: Inf 20-2017 | soubor: 34057.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.04.07.2017
Zvukové záznamy ze zasedání ZMDokument: Inf 19-2017 | soubor: 34056.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.04.07.2017
Seznam právnických osob, v nichž má město většinovou majetkovou účastDokument: Inf 18-2017 | soubor: 33658.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.16.06.2017
Částky uložených pokut za přestupky v letech 2011-2015Dokument: Inf 16-2017 | soubor: 33395.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.23.05.2017
Etický kodex úředníkůDokument: Inf 15-2017 | soubor: 33210.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.27.04.2017
Pojistná smlouva se SLAVIA Pojišťovna a.s.Dokument: Inf 13-2017 | soubor: 33056.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.11.04.2017
Záznamy ze zastupitelstevDokument: Inf 12-2017 | soubor: 33055.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.04.07.2017
Výpis pokut za přestupky dle zákona o památkové péči za roky 2012-2016 v městských památkových zónách Žamberk, Letohrad, Jablonné n.Orl. a KrálíkyDokument: Inf 11-2017 | soubor: 32904.pdf | velikost: 0.51 MB Kubová Jitka, JUDr.23.03.2017
Přehled čerpání úvěru na akci Pěší zóna na účet městaDokument: Inf 9-2017 | soubor: 32816.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.15.03.2017
Šikanózní žádosti o poskytování informacíDokument: Inf 8-2017 | soubor: 32815.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.15.03.2017
Naplňování účtu č.4108349/0800, aby se mohly platit faktury TESTĚ, odměny ředitelů vybraných příspěvkových organizacíDokument: Inf 7-2017 | soubor: 32812.pdf | velikost: 0.2 MB Dokument: Inf 7-2017 | soubor: 32814.pdf | velikost: 0.47 MB Kubová Jitka, JUDr.15.03.2017
Investiční akce města v r. 2017Dokument: Inf 6-2017 | soubor: 32776.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.06.03.2017
Číslo účtu, ze kterého byly hrazeny faktury spol. TESTADokument: Inf 5-2017 | soubor: 32775.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.06.03.2017
Kopie informací ze správního spisu č.j. 9355/2016/SPDODokument: Inf 4-2017 | soubor: 32666.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.21.02.2017
Informace o odměnách ředitelů příspěvkových organizací v době 2010 - 2016Dokument: Inf 3-2017 | soubor: 32642.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.15.02.2017
Počet vyřízených žádostí o trvalé a dočasné vynětí zemědělské půdy ze ZPF v ORP v letech 2014-2016Dokument: Inf 2/2017 | soubor: 32549.doc | velikost: 0.06 MB Dokument: Inf 2-2017 | soubor: 32550.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.31.01.2017
Plán obnovy majetku města, čerpání prostředků z fondů EU, konkrétní provozní výdaje města, MěÚ a příspěvkových organizací za r. 2014 a 2015, revize nájemních smluvDokument: Inf 1-2017 | soubor: 32547.doc | velikost: 0.05 MB Dokument: Inf 1-2017 | soubor: 32548.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.31.01.2017

Rok 2016

Zápis z jednání rady města, odměny ředitelům ZŠ zřízených městem za I. pololetí r. 2016Dokument: Inf 35-2016 | soubor: 31934.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.01.12.2016
Informace týkající se sportovního areálu Kotel v ŽamberkuDokument: Inf 34-2016 | soubor: 31793.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.11.11.2016
Stavba v ul. Nádražní (kú Dlouhoňovice, Žamberk)Dokument: Inf 28-2016 | soubor: 31772.pdf | velikost: 0.21 MB Kubová Jitka, JUDr.08.11.2016
Zápisy včetně nahrávek na CD ze ZM 21.06. a 13.09.2016.Dokument: Inf 33-2016 | soubor: 31771.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.08.11.2016
Solární elektrárny - zdav případě, že byla v katastru a působnosti Vaší obce umístěna do roku 2010 (včetně) solární elektrárna (dále FVE) s instalovaným výkonem od 2,0 MW, byl v územním řízení uplatněn § 18 odst. 5 stavebního zákona.Dokument: Inf 32-2016 | soubor: 31766.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.08.11.2016
Zvukový záznam z letošního srpnového mimořádného zastupitelstva městaDokument: Inf 31-2016 | soubor: 31765.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.08.11.2016
Právní rozbor smlouvy města Žamberk s Podorlickou poliklinikou o příspěvku na vybudování nové chirurgieDokument: Inf 30/2016 | soubor: 31764.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.08.11.2016
Zaslání všech dokumentů, kterými J. Dytrt přihlásil město Žamberk jako poškozeného v kauze „Pěší zóna“, včetně data odesláníDokument: Inf 29-2016 | soubor: 31763.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.08.11.2016
Tex vyhlášky, kterým byla ve městě zřízena městská policie, nebo odkaz, kde je tento předpis zveřejněn, obrázek hodnostního označení strážníků a služební uniformy.Dokument: Inf 27-2016 | soubor: 31762.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.08.11.2016
Vyplněný dotazník zaslaný v souvislosti s průmyslovou zónou KvasinyDokument: Inf 26-2016 | soubor: 31761.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.08.11.2016
Dokumenty týkající se poskytnutí dotace od Regionální rady NUTS II. Severovýchod a dokumenty vztahující se k rozhodnutí poskytovatele dotace o porušení dotačních podmínek příjemcem Dokument: Inf 24-2016 | soubor: 31068.doc | velikost: 0.05 MB Kubová Jitka, JUDr.30.08.2016
Lovecké lístky vydané cizincům za jednotlivé roky o zřízení působnosti orgánuDokument: Inf 25-2016 | soubor: 30944.pdf | velikost: 0.42 MB Kubová Jitka, JUDr.08.08.2016
Dokumenty ze spisu č.j. 15335/2015/SPDODokument: Inf 21-2016 | soubor: 30942.pdf | velikost: 0.2 MB Kubová Jitka, JUDr.08.08.2016
Územní a strategické plány za období 2006-2015 včetněDokument: inf 23/2016 | soubor: 30548.pdf | velikost: 0.32 MB Kubová Jitka, JUDr.08.07.2016
Znalecký posudek Mendelovy univerzity v BrněDokument: 22/2016 | soubor: 30547.pdf | velikost: 0.13 MB Kubová Jitka, JUDr.08.07.2016
Pořízení kopie části kanalizačního řádu města Žamberka Dokument: Inf 20-2016 | soubor: 30249.pdf | velikost: 0.13 MB Kubová Jitka, JUDr.14.06.2016
Posudek na „Pěší zónu“ od Mendelovy univerzity v BrněDokument: Inf 19-2016 | soubor: 30247.pdf | velikost: 0.13 MB Kubová Jitka, JUDr.14.06.2016
Starší dokumenty:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7
« ZpětObsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka