Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti

Logo

Projekt: Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881
Dotační program: Přeshraniční Spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014 - 2020
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Celkové náklady: 2 184 679,18 Euro
Dotace: 1 831 863,41 Euro
Realizace: 9/2019 – 06/2023
Partneři: 303.734,54 Kč
• Muzeum starých strojů a technologií, z.s. – hlavní partner projektu
• Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
• Město Žamberk

Cílem projektu je:

Projekt zviditelní hmotné dědictví původně průmyslového pohraničí a přivede návštěvníky nejen k jeho historii, ale k industriální architektuře vůbec. Projekt má za cíl motivovat turisty k prozkoumání příhraničního regionu a zvýšit atraktivitu a povědomí o jedinečných objektech na české i polské straně v rámci cestovního ruchu.

Konkrétně se jedná u vedoucího partnera o revitalizaci areálu bývalé textilní továrny v Žamberku, kde vznikne nové muzeum a následné vytvoření nových muzejních expozic a instalaci rozsáhlých sbírek strojů. Partner Město Žamberk vybuduje chybějící související infrastrukturu v podobě parkovacích ploch u tohoto muzea. Záměrem polského partnera je významná modernizace a dobudování objektu v Javořině Slezské, který umožní prezentaci celoevropsky jedinečné sbírky se specializací na parní lokomotivy a železnici.

Projekt "Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti" je realizován za přispění prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu České republiky.

Kontaktní osoby:

Mgr. Šárka Strnadová, s.strnadova@zamberk.eu, tel.: 465 670 338
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka