Obsah stránky | Úvodní stránka
Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

ZŠ Žamberk 581 - přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP - logo

Název projektu: ZŠ Žamberk 581 - přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010220
Dotační program: IROP – Integrovaný regionální operační program
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
15.výzva MAS ORLICKO-IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích III.
Celkové náklady: 1.578.944,00 Kč
Dotace: 95% - 1.499.996,80 Kč
Realizace: 07/2019 – 09/2020

Cíle projektu

Cílem projektu je zlepšení kvality výuky přírodovědných předmětů, zvýšení zájmu žáků o přírodovědné obory a také zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání na základě zajištění bezbariérového přístupu do učebny. Projekt má vazbu na speifický cíl 2.4.IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na:

Projekt je v souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

Kontaktní osoby

Mgr. Šárka Strnadová, s.strnadova@zamberk.eu, tel.: 465 670 338
Obsah stránky |  Navigace | Úvodní stránka