Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Informační zpráva o mimořádných vodních stavech

Informační zpráva o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik je uložena v příloze.
Škodová Monika, Mgr. | dne 28.07.2017
Ke stažení:

Dokument: informační zpráva | soubor: 34421.pdf | velikost: 0.48 MB   - informační zpráva