Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Informace pro občany - platba poplatku za odpady

Vážení občané,

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů již přijímá platby za tento poplatek pro rok 2018.
V případě platby v hotovosti (platbu nelze provádět platební kartou) se tento poplatek hradí v budově pošty, Nádražní 833, Žamberk, na odboru životního prostředí a zemědělství, 3. patro (4. NP), č. dveří 46, u paní Marcely Pokorné.

V případě imobility nebo tělesné indispozice občana, lze tento poplatek na požádání uhradit i v 1. patře v prostoru podatelny, popřípadě ve 2. patře (kam jezdí výtah), kde Vám v jakékoli kanceláři ochotně referentku zodpovědnou za výběr tohoto poplatku zavolají.

Úřední hodiny:
Po 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00
St 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00
Čt 8:00 – 11:00

Po telefonické dohodě lze výše uvedený poplatek uhradit i mimo úřední hodiny. Termín je možné dohodnout na tel. čísle: 465 670 262, příp. emailem: m.pokorna@zamberk.eu, aby byla referentka pro výběr poplatku přítomna.

Poplatek pro rok 2018 je opět ve výši 500,- Kč za osobu na rok, osoby starší 70 let (rok narození 1947 a nižší) mají úlevu 50% sazby místního poplatku, tedy 250,- Kč na celý rok 2018.

Tímto bychom rádi zmínili, že již řadu let referentka zodpovědná za výběr výše uvedeného poplatku dochází vždy v měsíci lednu, příp. v měsíci únoru do Centra sociální péče města Žamberk – penzionu v Albertově ulici, kde tento poplatek vybírá od občanů žijících trvale na adrese Albertova 357 – penzion. Tato služba je občany Centra sociální péče města Žamberk vnímána velmi kladně, chválí si ji, protože zejména v zimním období není lehké z penzionu v „podměstí“ dojít až na poštu v Nádražní ulici.

Závěrem podotýkáme, že samozřejmostí je i nadále úhrada
• bankovním převodem (na účet správce poplatku č. ú. 19-1321320309/0800, variabilní symbol zůstává stejný, příp. bude poplatníkovi či společnému zástupci sdělen telefonicky na tel. č. 465 670 262, nebo na žádost elektronicky na e-mailové adrese: m.pokorna@zamberk.eu),
• složenkou, kterou obdržíte v průběhu 1. čtvrtletí roku 2018.

Marcela Pokorná
referentka odboru životního prostředí
a zemědělství
Pokorná Marcela | dne 29.01.2018