Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Informace k PPO ke dne 7.2.2018

Před závěrem je zabezpečení nedokončené stavby protipovodňových opatření a jsou připravovány kroky k jejímu pokračování.
Po ukončení stavby protipovodňových opatření (dále PPO) na základě vypovězení smlouvy zhotoviteli, firmě NAVIMOR INVEST S.A., bylo vytyčeno a priorizováno 35 činností, které je nezbytné splnit k zabezpečení nedokončené stavby PPO. V I. etapě k 30.11.2017 provedly TS Žamberk urgentní zabezpečovací práce na základě objednávky (6 činností). Následně na základě smlouvy o dílo mezi investorem Povodím Labe s.p. (dále PLA) a TS Žamberk byly provedeny nezbytné zabezpečovací práce k 31.1.2018. Z těcho zbývá dokončit úpravu louky oproti dřevěné lávce a louky (bývalá loděnice) Pod Skalami (celkem 22 činností).
V těchto dnech uzavřelo PLA smlouvu o dílo s firmou Poper s.r.o. na provedení zabezpečovacích prací v III. etapě. S vybranou firmou má PLA již své zkušenosti. Jedná se o protipovodňové zabezpečení odkrytých betonových zdí v prostoru na levém břehu Pod Skalami a na pravém břehu pod železným mostem. Uvedená firma zde bude v těchto dnech provádět stabilizaci zdí lomovým kamenem 200 kg. Tzn., že po několik dnů v únoru v těchto prostorech dojde k pohybu těžké techniky. Jedná se o dočasné zabezpečení těchto zdí. Po dokončení těchto prací by měla být nedokončená stavba zabezpečena. Další, ale již zbytná opatření na této stavbě PPO provede již nový zhotovitel. Všechny tyto práce (35 činností) jsou financovány z bankovní záruky, kterou musel složit bývalý zhotovitel. Nejedná se tedy o finance nad rámec rozpočtu stavby PPO.
V těchto dnech investor vyhlašuje výběrové řízení na nového dodavatele stavby. Pokud vše půjde bez problémů a obstrukcí nevybraných uchazečů, mohly by být práce opět zahájeny v měsíci květen až červen 2018. V rámci ustanovení zákona o výběrovém řízení (ne vždy jde tento zákon "na ruku" zadavateli) bude výběr dodavatele probíhat tak, aby se předešlo opakování situace s polskou firmou. Přerušení stavby tímto způsobem bylo v ČR a v dotačního titulu první. Navíc v rámci výběrového řízení cca před rokem nebyly žádné indicie o problémech firmy, která měla v té době dobré reference a investor s ní měl i dobré zkušenosti z předcházejících staveb. Ukončení stavby i po určitém zdržení je stále plánováno do 31.12.2019.

Ing. Vladimír Fikejs
ved. odboru obrany a kriz. řízení
Fikejs Vladimír, Ing. | dne 07.02.2018
Pod Skalami Pod želez. mostem