Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

2. kolo Podpory památkové péče na rok 2018

Zastupitelstvo města Žamberka vyhlásilo dotační program "Podpora památkové péče - 2. kolo". Termín podávání žádostí o poskytnutí dotace je od 15. do 31. května 2018.
Zájemci o poskytnutí dotace z tohoto programu mohou podat žádost o poskytnutí dotace a čerpat finanční prostředky až do výše 45.000,- Kč na stavební obnovu kulturních památek a nemovitých věcí, které se nacházejí v památkové zóně jako je například obnova střech včetně krovů a klempířských prvků, statika, odvodnění objektů, obnova podlah, otvorových prvků, fasády apod. Program je určen na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí památkově hodnotných objektů. Projekt musí být konzultován s pracovníky památkové péče MěÚ a specialisty NPÚ. Další informace jsou uloženy v příloze zprávy. Formulář žádosti o poskytnutí dotace naleznete na webových stránkách města na úřední desce v části Dotace.
Strnadová Šárka, Mgr. | dne 11.04.2018
Ke stažení:

Dokument: Podpora památkové péče 2018 - 2. kolo | soubor: 37131.docx | velikost: 0.26 MB   - Podpora památkové péče 2018 - 2. kolo
Dokument: Podpora památkové péče 2018 - 2. kolo | soubor: 37132.pdf | velikost: 0.42 MB   - Podpora památkové péče 2018 - 2. kolo