Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU č. 2/2021 Obce Dlouhoňovice

Obec Dlouhoňovice zveřejňuje podle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr Obce Dlouhoňovice
pronajmout následující komerční prostory v nově zrekonstruované budově bývalého objektu ZD na ulici Hlavní čp. 29. Celková plocha na pronájem:43,19 m2
Popis:
Centrální podlahové vytápění tepelnými čerpadly
Užitková voda na praní a splachování ze záchytné retenční nádrže
Možnost bezbariérového přístupu
TV a internet - ANO
Parkování u objektu
Oznámení se zveřejňuje po dobu 15 dní na úřední desce, aby byla zajištěna veřejná kontrola hospodaření s majetkem obce a mohly k němu být vzneseny připomínky.
Podmínky:
Nájemné za 1 m2 je stanoveno dle znaleckého posudku: 105,- Kč/m2
Poplatky za služby (elektřina,) si bude zájemce smluvně řešit sám.
Prohlídku prostor nebo projektové dokumentace lze dohodnout na tel. 724 186 254.
Po zákonných 15 dnech od zveřejnění záměru, proběhne příjem žádostí a výběrové řízení mezi přihlášenými účastníky. Vzor tiskopisu žádosti je na webových stránkách Obce Dlouhoňovice. Příjem bude započat od 16.3.2021 a ukončen 30.4.2021 ve 14:00 hod, místo předání Obecní úřad. Výběr provede zastupitelstvo obce do 7.5.2021 na podkladě nabídek. Případné změny nutno sledovat na stránkách obce. Záměr může být ze strany zadavatele zrušen bez uvedení důvodu.

Petr Nun
starosta obce v.r.
Borovičková Kamila, Bc. | dne 24.02.2021
Ke stažení:

Dokument: Záměr pronájmu | soubor: 47443.pdf | velikost: 0.07 MB   - Záměr pronájmu