Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Hlasujte pro návrhy v participativním rozpočtu města Žamberka

Představujeme vám čtyři návrhy, které splnily podmínky participativního rozpočtu a nyní se ucházejí o vaše hlasy. K realizaci projektů je v rozpočtu města na rok 2022 navrženo 800 tisíc Kč, a tedy je možné uskutečnit více návrhů. Celkem jsme obdrželi 7 návrhů a všem předkladatelům za ně děkujeme.
Hlasovat můžete od pondělí 11. října prostřednictvím aplikace Mobilní Rozhlas, na e-mailové adrese: hlasovani@zamberk.eu nebo na listinném formuláři (dostupný je níže ke stažení a také je vytištěný na podatelně úřadu, kde jej můžete zrovna odevzdat) a svůj hlas můžete udělit dvěma projektům, kterým fandíte, a jeden hlas proti projektu, jenž vás neoslovil. Při hlasování je nutné uvést jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště, aby bylo možné ověřit, že hlasují výhradně občané města. Hlasování uzavřeme 30. listopadu 2021. Všechny 4 projekty naleznete v přiložených dokumentech.

Hlavním cílem participativního rozpočtu je zapojit vás, občany, do procesu rozvoje našeho města a rozhodování o něm, umožnit vám přicházet s vlastními nápady a tipy, které dají vedení města zpětnou vazbu o přáních lidí, kteří v Žamberku žijí. Těšíme se na vaše hlasy a věříme, že pilotní ročník participativního ročníku bude úspěšný a inspirativní do dalších let jak pro vedení města, tak pro nás, kdo tu žijeme.

Dva návrhy občanů nejsou k hlasování občanů doporučeny:
Dosázení aleje v ulici U Kapličky ("Třešňovka") - důvodem je platná územní studie a také vznikající lokalita rodinných domů a s ní spojená očekávaná potřeba vybudování obslužné komunikace.

Ochranné cyklopruhy pro cyklisty na městských komunikacích - zde je důvodem nedostatečná šířka komunikací pro toto vodorovné dopravní značení (pruh pro cyklisty má šířku 1,5 m a po jeho vyznačení musí zbýt prostor na průjezd pro automobily, který je min. 3,25 m pro každý směr). Důležitou roli hraje i fakt, že na území města jsou komunikace městské, krajské (ve správě SÚS) i státní (ve správě ŘSD). Tímto návrhem se již v minulosti zabývala dopravní komise i rada města a byl pro svou nereálnost zamítnut.

Zpracovaly Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru majetku a investic
a Monika Škodová, redaktorka, s využitím návrhů občanů.
Škodová Monika, Mgr. | dne 08.10.2021
Ke stažení:

Dokument: návrh č. 1 | soubor: 49705.pdf | velikost: 0.62 MB   - návrh č. 1
Dokument: návrh č. 2 | soubor: 49706.pdf | velikost: 0.44 MB   - návrh č. 2
Dokument: návrh č. 3 | soubor: 49707.pdf | velikost: 0.63 MB   - návrh č. 3
Dokument: návrh č. 4 | soubor: 49708.pdf | velikost: 0.58 MB   - návrh č. 4
Dokument: hlasovací lístek | soubor: 49709.docx | velikost: 0.02 MB   - hlasovací lístek