Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Lávka přes Divokou Orlici

Rada města dne 4. listopadu 2021 schválila vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem "Lávka přes Divokou Orlici".
Veřejná zakázka byla vyhlášena 8. listopadu 2021 s předpokládaným termínem realizace od března 2022. Do termínu podání nabídek dne 8. prosince 2021 byla doručena jedna nabídka, přičemž nabídková cena výrazně přesáhla cenu předpokládanou. Rada města dne 16. prosince 2021 rozhodla o zrušení veřejné zakázky v souladu s § 127. odst. 2, písm. d) a h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v p. z. (důvody hodné zvláštního zřetele včetně důvodů ekonomických; pouze jedna nabídka).
Veřejná zakázka bude bezodkladně vyhlášena znovu s pozdějším termínem realizace, doufáme však, že se lávku podaří postavit v letošním roce.

Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta
Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru majetku a investic
Škodová Monika, Mgr. | dne 07.01.2022
lávka nynílávka nynílávka vizualizace od Kloknerova ústavulávka vizualizace od Kloknerova ústavulávka vizualizace od Kloknerova ústavulávka vizualizace od Kloknerova ústavu