Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Městské muzeum Žamberk hledá kurátora/kurátorku sbírkových a mobiliárních fondů

Městské muzeum Žamberk, Československé armády 472, 564 01 Žamberk nabízí volné pracovní místo na pozici: kurátor/ka sbírkových a mobiliárních fondů, pracovní poměr na dobu určitou do 31. prosince 2022.
Požadujeme: minimálně vyšší odborné vzdělání s humanitním zaměřením, znalost zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy včetně souvisejících zákonů a prováděcích vyhlášek, uživatelskou znalost práce na PC (Office, Windows, Excel a souvisejících programů), zkušenosti s administrací webových stránek, zkušenosti s administrací muzejních systémů BACH, DEMUS, CES, manuální zručnost, pečlivost a zkušenosti s tvorbou výstav a návštěvnickým provozem, dobré komunikační a organizační schopnosti a příjemné vystupování, zodpovědnost, samostatnost, časovou flexibilitu, všeobecný historický přehled, řidičský průkaz skupiny B.

Výhodou: předchozí pracovní působení na obdobné pozici, popřípadě praxe v kulturní instituci (muzeum, památkový objekt, galerie), znalost cizího jazyka (němčina, angličtina).

Náplň práce: správa a inventarizace muzejní sbírky, realizace výstav, poskytování průvodcovských služeb včetně prodeje vstupenek a drobného zboží v rámci doplňkové činnosti muzea, spolupráce při tvorbě a zabezpečení doprovodných akcích muzea, nepravidelná práce o sobotách a nedělích, různá administrativní a asistenční činnost.

Nabízíme: 10. platovou třídu, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené, po zkušební době volné vstupy do vybraných muzeí a památkových objektů.

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, pokud jde o cizího státního příslušníka, telefonický a e-mailový kontakt uchazeče, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno přiložit: strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, motivační dopis, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný termín nástupu: březen 2022, nebo dle dohody
Vaše přihlášky v písemné podobě doručte nejpozději do 8. února 2022 včetně na adresu: Městské muzeum Žamberk, Čs. armády 472, 564 01 Žamberk.
Telefon: 465 611 474, e-mail: hazmuka@muzeumzamberk.cz
Obálku označte: „NEOTVÍRAT, KURÁTOR“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo zrušit tuto nabídku volného pracovního místa bez udání důvodů. Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely této nabídky volného pracovního místa v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dalšími platnými právními předpisy. Po ukončení této nabídky volného pracovního místa budou nevybraným uchazečům vráceny veškeré písemnosti související s touto nabídkou.

Mgr. Petr Hažmuka, ředitel Městského muzea Žamberk
Škodová Monika, Mgr. | dne 18.01.2022
Ke stažení:

Dokument: výběrové řízení | soubor: 50615.pdf | velikost: 0.37 MB   - výběrové řízení
Dokument: přihláška do VŘ | soubor: 50616.docx | velikost: 0.09 MB   - přihláška do VŘ