Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Výtvarná soutěž o nejhezčí Rozálku

Až do 31. 5. 2022 můžete přinést váš obrázek, podobiznu Tyršovy rozhledny - Rozálky v rámci výtvarné soutěže do Turistického informačního centra na Masarykově náměstí.
Můžete namalovat obrázek libovolnou technikou nebo vytvořit výrobek max. formátu A3. Vaše výtvarné práce by měly být označené vaším celým jménem, adresou, věkem a kontaktem na zadní straně.
Zároveň žádáme účastníky, aby ke svému výrobku/obrázku připojili podepsaný souhlas s použitím uvedených osobních údajů pro účely této soutěže.
Všechna díla budou vyhodnocena a nejlepší budou odměněna po ukončení turistické sezóny.
Těšíme se na vaše výtvarné práce, které budou po ukončení soutěže vystaveny v prostorách rozhledny.
Skulbaševská Eva, DiS. | dne 10.05.2022