Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Blíží se konec splatnosti poplatku za komunální odpad.

Městský úřad Žamberk, odbor finanční, upozorňuje na konec splatnosti místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Splatnost končí k 31.05.2022.
Zkontrolujte si své úhrady a v případě, že nemáte uhrazeno, učiňte tak:

• v hotovosti nebo platební kartou na pokladně finančního odboru na Městském úřadě (budova pošty), Nádražní 833, Žamberk, kancelář č. dveří 48, 3. patro u paní Silvie E. Hanákové, a to v tyto úřední dny:
Po 08:00 – 11:00 hod. 12:00 – 17:00 hod.
St 08:00 – 11:00 hod. 12:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 11:00 hod.
• Po telefonické dohodě lze poplatek uhradit i mimo úřední hodiny. Termín je možné dohodnout na tel. čísle: 465 670 262, příp. e-mailem s.hanakova@zamberk.eu, aby byla referentka pro výběr poplatku přítomna.
• bankovním převodem (na účet správce poplatku č. ú. 19-1321320309/0800, variabilní symbol zůstává stejný, příp. bude poplatníkovi či společnému zástupci sdělen telefonicky na tel. č. 465 670 262, nebo na žádost elektronicky na e-mailové adrese: s.hanakova@zamberk.eu,
• složenkou, kterou jste obdrželi začátkem měsíce března letošního roku.

Poplatek pro rok 2022 je ve výši 720,- Kč za osobu na rok, osoby starší 75 let mají úlevu 25% sazby místního poplatku, tedy 540,- Kč na rok 2022.

Pokud uplyne den splatnosti a částka daně není uhrazena, vzniká nedoplatek!
Silvie E. Hanáková
referent finančního odboru – místní poplatky
Hanáková Silvie Elizabeth, Bc. | dne 11.05.2022