Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Zřízení dětské skupiny na ZŠ Žamberk, Nádražní 743

Základní škola Nádražní 743, Žamberk byla určena jako škola k vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, a to pro celé území ORP Žamberk.
Komu je dětská skupina ZŠ Nádražní 743 určena:
• Dětem zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, poskytovatelů sociálních služeb, sociálních pracovníků zařazených k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech, sociálních pracovníků a dalších odborných pracovníků v sociálně-právní ochraně dětí, příslušníků ozbrojených sil nebo pedagogických či nepedagogických pracovníků určené školy
• Věk dětí od 3 do 10 let
• Místo: školní družina při ZŠ, zvonek Družina 1
• Doba provozu: pondělí - pátek od 7:00 do 16:00 hodin
• Začátek provozu - středa 14.10.2020 v 7:00 hodin
• Další podmínky: přijímáme pouze zdravé děti, bez projevu respirační či jiné infekce, které se v předchozích 14 dnech nevrátilo z rizikových zemí či jim nebylo nařízeno karanténní opatření
• Stravování - svačina vlastní, pitný režim a oběd bude zajištěn
• Nutnost objednání služby nejdéle den předem do 16:00 hodin. Kontaktní osoba Mgr. Roman Pospíšil, tel č. 737 100 228 nebo na e-mailu zspospisil@seznam.cz
• Zákonný zástupce vyplní přihlášku při předání dítěte do dětské skupiny

Mgr. Dagmar Ducháčková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Škodová Monika, Mgr. | dne 13.10.2020