Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Vítání občánků

Nepříznivá situace nám nyní nedovoluje uspořádat vítání občánků a důstojně tak přivítat nové občánky našeho města. Všechna narozená miminka ale pečlivě evidujeme a pevně věříme, že o tento slavnostní akt jejich rodiny nepřijdou.
Město Žamberk přispívá všem nově narozeným dětem s trvalým pobytem v Žamberku částkou 5 000 Kč, a to v případě, že žadatel splní následující podmínky: alespoň jeden z rodičů má trvalý pobyt v Žamberku nepřetržitě déle než 2 roky a zároveň nebyl za posledních 24 měsíců veden v seznamu dlužníků města Žamberk.

Žádost o finanční dar lze stáhnout na webu města v sekci Portál občana-Formuláře-Právní odbor-Žádost o finanční dar – děti. Vyplněnou a podepsanou žádost je potřeba doručit na podatelnu Městského úřadu (budova pošty, Nádražní 833) nebo na sekretariát starosty (budova radnice, Masarykovo náměstí 166), případně odeslat poštou.

Všem novopečeným rodičům gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví a rodinné pohody!

Za SPOZ Kateřina Suchomelová
Suchomelová Kateřina , Ing. | dne 12.02.2021
kolébka