Krizové zpravodajství

Od 26.11.2021 na dobu 30 dnů je vyhlášen nouzový stav. Z důvodu přijatého krizového opatření (Usnesení vlády ČR č. 1065) byl zatím formálně uveden do pohotovosti Krizový štáb ORP Žamberk. K omezení úředních hodin Městského úřadu Žamberk nedochází.Více na stránkách:  https://koronavirus.mzcr.cz

Žádosti podávejte přednostně přes podatelnu úřadu e-podatelna@zamberk.eu.

Tajemník KŠ ORP Ing. Vladimír Fikejs

 

Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Proč byla pokácena lípa na Albertově náměstí?

Dlouhá léta byla lípa srdčitá součástí Albertova náměstí v Žamberku. Rostla uprostřed malého ostrůvku ohraničeném obrubníky, součástí byla lavička, plakátovací plocha a vývěska pro smuteční oznámení. Neznáme přesné datum výsadby stromu, ale obvod jeho kmene byl 215 cm,
tedy jeho stáří lze odhadnout na více než 70 let.
Díky všímavosti odborného pracovníka TS ŽAMBERK s.r.o., pana Václava Faltuse, bylo v polovině listopadu 2021 zjištěno velké vychýlení kmene lípy od své osy. Strom byl nakloněn nad ulici Albertova, směrem k domu č.p. 471 (Country club) a opíral se o plakátovací plochu. Tři hlavní větve, které vyrůstaly z poměrně krátkého kmene, spolu s korunou lípy, značně zatěžovaly kořenový systém. V pondělí 22.listopadu 2021 přistoupili pracovníci technických služeb, za pomoci odborné firmy na arboristiku a stromolezectví, ke kácení lípy. Na první pohled strom v nadzemní části nevykazoval žádné větší poškození. Jen v průběhu let bylo odstraněno několik proschlých větví. Aby mohl jakýkoli strom dobře prospívat, potřebuje dobrý prostor nejen pro rozvoj koruny, ale také dostatek místa pro kořenový systém. Lípa na Albertově náměstí měla v podstatě pouze jeden kořen, který rostl zhruba do míst, kde je nyní lavička. Ostatní část kořenů byla značně poškozená a vyhnilá. K porušení kořenového systému lípy mohlo dojít při opravě nebo výměně betonových obrubníků, nebo při asfaltování vozovky na Albertově náměstí. Bylo by jen otázkou času, kdy by vlivem nepřízně počasí došlo k poškození majetku jiných osob nebo zranění osob, a to pádem celého stromu.

Na jaře 2022 bude na stejné místo vysazena nová lípa, která bude mít správně zapěstovanou korunu s jedním hlavním výhonem, aby se předešlo nevyvážené koruně nebo vylomení větví. Velmi si přejeme a doufáme, že veřejný prostor na Albertově náměstí bude s novou lípou pro obyvatele opět hezkým místem pro setkávání, odpočinek nebo získání informací, tak jak byli lidé doposud zvyklí.
Hovádková Alena, Ing. | dne 24.11.2021
Albertovo náměstíAlbertovo náměstíAlbertovo náměstíAlbertovo náměstíAlbertovo náměstíAlbertovo náměstí