Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Informace o cenách vodného a stočného od 1. ledna 2022

S příchodem roku 2022 informujeme všechny zákazníky společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost, o cenách za výrobu a dodávku pitné vody (vodné) a za odvádění a čištění odpadních vod (stočné) platných od 1. ledna 2022.
V prosinci 2021 rozhodlo shromáždění společníků společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost, o zvýšení ceny stočného z částky 30,50 Kč za 1 m3 bez DPH na 32,50 Kč za 1 m3 a o zvýšení ceny vodného z částky 21,50 Kč za 1 m3 bez DPH na 22,50 Kč za 1 m3.
Důvodem ke zvýšení cen je jak zvyšování cen nákladů za odvádění a čištění odpadních vod, a to zejména prudký nárůst cen energií, a také pokračující trend ve snižování odběrů pitné vody a snižování plateb za odvádění a čištění dešťových vod. Vliv na menší výrobu a prodej pitné vody měla i v roce 2021 epidemiologická situace a s tím spojené omezování výroby a zejména služeb.

RNDr. Antonín Fiala, prokurista Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost
Škodová Monika, Mgr. | dne 03.01.2022