Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Hned několik městských investic je v plném proudu

Klidnější první červencový týden jsme využili k výměně obkladu vstupního schodiště do budovy městského úřadu a pošty.
Dokončili jsme hlavní stavební činnost na rekonstrukci chodníku v Zámecké ulici (druhá etapa), nyní probíhá administrativa potřebná ke kolaudaci stavby.
V úsecích před a za stavbou chodníku ještě pracuje společnost Signalbau, která ukládá původní nadzemní vedení NN pod povrch a mění sloupy tam, kde vedení zůstane v nadzemní části.

Práce na rekonstrukci oválu na fotbalovém stadionu byly zahájeny.

Probíhá intenzivní příprava na zahájení prací na novostavbě lávky za sokolovnou. Jako první se provede protlak vodovodu pod korytem řeky a sejmutí vedení vody z původní lávky, následně bude odstraněna samotná lávka. Konstrukce bude zavěšena na dva jeřáby, stojící na protilehlých březích, lávka bude rozstřižena speciální technikou a každá její polovina bude následně snesena na příslušný břeh. Zhotovitel předpokládá provedení těchto prací v první polovině srpna, přesný termín upřesníme s předstihem, aby měli občané možnost tuto jistě zajímavou technologii pozorovat osobně. Sledujte prosím stránky města a sociální sítě a využijte poslední příležitost k zachycení stávající lávky na fotografiích a videích. Děkujeme.
Práce na parkovišti u Muzea starých strojů a technologií jsou v plném proudu, při průjezdu okolo stavby dbejte zvýšené pozornosti kvůli pohybu strojů a osob. Provoz v místě ale není omezen.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru majetku a investic
Škodová Monika, Mgr. | dne 29.07.2022
parkovištěparkovištěschodiště nový stavschodiště nový stavschodiště původní stavZámeckálávka zákres