Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Poděkování veliteli výjezdové jednotky SDH Žamberk Milanu Červovi

Konec roku 2016 přinesl změnu na postu velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Žamberk. Po 14-ti letech odešel z funkce velitele výjezdové jednotky pan Milan Červ a od prosince byl jmenován velitelem pan Stanislav Ulrych.
Krátce si dovolím vysvětlit některé zkratky a připomenu, jak je to s hasiči obecně. Pojem „hasiči“ se často užívá jako zjednodušené označení dobrovolných i profesionálních hasičských sborů. Kromě likvidace požárů zasahují hasiči obvykle také při povodních a jiných živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech, zajišťují nejrůznější technickou pomoc.
Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) vykonávají práci hasiče jako své hlavní povolání.
Hasiči v jednotkách sborů dobrovolných hasičů (JSDH) vykonávají práci hasiče dobrovolně ve svém pracovním volnu. Zřizovatelem JSDH Žamberk je město Žamberk a v současné době tvoří jednotku 19 mužů a dvě ženy. Člen jednotky nemusí být členem SDH.
Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a bývá organizační složkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Členové se podílejí převážně na výchově mládeže, prevenci, organizaci závodů, plesů a jiných sportovních a kulturních aktivit ve městě. Člen nemusí být zařazen v JSDH. Členská základna SDH Žamberk má ke konci roku 2016 116 členů, z toho je 28 žen a 14 dětí.
Děkuji panu Milanu Červovi za příkladnou práci pro výjezdovou jednotku SDH Žamberk a za práci s mládeží a přeji, ať se mu daří v osobním i profesním životě.
Nově jmenovanému veliteli panu Stanislavu Ulrychovi přeji, aby pod jeho vedením jednotka skvěle fungovala a aby s úspěchem splnil všechny úkoly, které si pro tuto novou funkci předsevzal.

Za město Žamberk Jiří Dytrt

Na fotografiích předání ocenění za příkladnou práci panu Milanu Červovi a společná fotografie výjezdové jednotky SDH Žamberk.
Škodová Monika, Mgr. | dne 12.01.2017
výjezdová jednotka SDHM. Červ