Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Ve dnech 20 a 21. října 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Vážení spoluobčané,
ve dnech 20 a 21. října 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Volby proběhnou v předem vybraných volebních místnostech tak, jak jste v Žamberku zvyklí. V případě závažného zdravotního důvodu může volič požádat Městský úřad v Žamberku o hlasování mimo volební místnost. Průběh voleb zajišťují pověření pracovníci Městského úřadu Žamberk, samotné volby budou probíhat ve volební místnosti za zástěnou, kdy si volič vybere jeden hlasovací lístek kandidujícího subjektu (politické strany, hnutí, koalice), který chce podpořit. Pro každou politickou stranu, hnutí či koalici je jeden lístek. Parlamentní volby umožňují voliči preferovat konkrétního kandidáta na kandidátce. Tuto preferenci je možné udělit maximálně čtyřem kandidátům v rámci jednoho zvoleného hlasovacího lístku, a to zakroužkováním vybraných jmen. Volební lístky dostane každý volič nejpozději jeden den před začátkem voleb do schránky ve svém trvalém bydlišti, hlasovací lístky budou k dispozici i ve volební místnosti.
Přeji nám voličům, abychom vybrali takové zástupce, kteří nám zajistí méně administrativy, lepší školství, kvalitní zdravotnictví, dobré silnice, důstojný život seniorům a případnou pomoc těm, kteří se snaží a chtějí pracovat. České ekonomice se dobře daří, zažíváme mimořádný hospodářský růst. Ať jsou tedy tyto příznivé podmínky dobře využity. Přeji nám úspěšnou volbu.

Jiří Dytrt, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 05.10.2017