Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Vážení občané, vstupujeme do roku 2018.

Můžeme se těšit na zajímavý rok, ve kterém se budeme učit žít naplno, opravdově, bez strachů a obav.
Dle ekonomů to bude rok růstu. Rok, který bude pro Žamberk významný z investičního hlediska. Město uspělo při získání dotace na rekonstrukci budovy úřadu, letos je plánovaná rekonstrukce tohoto objektu v podobě výměny střešní krytiny a všech výplní oken a dveří, vybudování nových prostor v podkroví s bezbariérovým přístupem. Pro letošní rok je připravována investiční akce Lokalita Na Skalách - komunikace a inženýrské sítě pro stavby rodinných domů. Další plánovanou investicí je rekonstrukce silnice Nad Poliklinikou a rekonstrukce chodníku v ulicích 28. října, Mánesova a Komenského. Přehled všech investic bude zveřejněn po schválení rozpočtu, který projedná zastupitelstvo města v únoru.

Další důležitou změnou v novém roce je snížení koeficientu daně z nemovitých věcí. Vyhláška je účinná od 1. ledna 2018 a stanovuje, že v případě sazby daně u pozemků a staveb je ponechán základní koeficient 1,6 pro celé katastrální území města Žamberka a zároveň je zrušen koeficient ve výši 1,5 pro některé druhy staveb. Pro město toto snížení daně bude znamenat výpadek v příjmech přes 2 miliony korun ročně. Vývoj celkové bilance rozpočtu ukazuje, že město za poslední 4 roky hospodařilo s přebytkem více než 79 milionů a rovněž za rok 2017 se přebytek hospodaření přiblížil k 60 milionům. Město tedy dlouhodobě hospodaří dle zákona rozpočtově vzorně a plní slib, že koeficienty daně vrátí zpět, jakmile to hospodaření dovolí.

Astrologové předpovídají rok nakloněný přátelským vztahům, a tak věřím, že se nám bude dařit setkávat se s přáteli, že budeme optimisticky naladěni a budeme mít dostatek sil a energie pro všechny naše aktivity.

Přeji vám, aby byl nový rok zdravý a úspěšný.

Jiří Dytrt, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 08.01.2018
PF