Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města - Smetanova ulice: rekonstrukce opěrné zdi a chodníku, nové oplocení

Poslední investiční akcí loňského roku, o které informujeme, je rekonstrukce opěrné zdi a chodníku ve Smetanově ulici.
Chodník byl proveden v návaznosti na stávající již zrekonstruovaný chodník před čp. 725, kde byl zároveň vybudován sjezd. Mezi komunikací a chodníkem zůstal zachován travnatý pruh o šířce 2,5 m se stromořadím. Nový chodník je opatřen bezbariérovými prvky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Nedílnou, nákladnou a složitou součástí investice však byla rekonstrukce kamenné opěrné zdi v celkové délce cca 23 m, která chodník „drží“. Nová zeď je železobetonová, chráněná proti vlhkosti a u paty odvodněná. V horní části je zakončená římsou, na které jsou ukotveny plotové sloupky.
Na zeď navazuje konstrukce přístupu k bytovému domu čp. 655, kterou si projekčně, administrativně, časově i finančně zajistili jeho obyvatelé v součinnosti s přípravou a prováděním investice města. Společně byla provedena i stavba plotu, kde město zajistilo plotové sloupky a majitelé domu jejich nátěr a následnou dodávku a montáž výplně plotu. Celou investici obyvatelé domu pomyslně korunovali krásnými vchodovými dveřmi. Za vstřícné a konstruktivní jednání během provádění prací jim touto cestou děkujeme.

Investiční náklady: 888.150 Kč vč. DPH

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
Škodová Monika, Mgr. | dne 26.02.2018
Smetanova uliceSmetanova uliceSmetanova uliceSmetanova uliceSmetanova uliceSmetanova uliceSmetanova uliceSmetanova uliceSmetanova uliceSmetanova uliceSmetanova ulice