Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Porada starostů měst a obcí území obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku

Dne 20. února 2018 proběhla pravidelná porada starostek a starostů obcí obvodu úřadu s rozšířenou působností v Žamberku.
Prvním bodem programu bylo seznámení s informacemi z odboru správního a dopravy k digitalizaci fotografií a podpisů a částečné rozvolnění místní příslušnosti agendy řidičů. Tyto změny budou platné od 1. července 2018. Dalším bodem programu bylo seznámení s nabízenou službou off-line procesu vyřízení žádosti o občanský průkaz. Tato služba je nabízena imobilním občanům ve správním obvodu Žamberk. Seznámení s novelami a nabízenou službou provedla vedoucí odboru správního a dopravy Bc. Edita Pálková. Se změnami zákonů seznámila starostky a starosty Mgr. Markéta Mlynářová, vedoucí oddělení dozoru Ministerstva vnitra, odbor Pardubice. Za oddělení informatiky podal zprávu k problematice spisové elektronické služby Bc. Zdeněk Vanický.
Jiří Dytrt, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 05.03.2018
porada starostů