Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

UZAVŘENÍ LÁVKY U SOKOLOVNY

Vážení spoluobčané, město Žamberk aktuálně obdrželo zprávy z mostních prohlídek, kdy autorizovaný odborník v terénu osobně provedl potřebné zkoušky a zhodnotil stav všech mostů a lávek na území a ve správě města. Lávku u sokolovny je nutné s okamžitou platností uzavřít.
Na základě těchto detailních zpráv s fotodokumentací se v návaznosti na zjištěné závady plánují a následně realizují adekvátní opravy či údržba příslušných konstrukcí. U lávky u sokolovny bylo v korespondující zprávě bohužel konstatováno, že "…je v havarijním stavu vzhledem k obnažené nosné výztuži napadené korozí a nejistému stavu zavěšení mostovky (předpoklad je také korozivní napadení). Lávku je třeba ihned uzavřít a nejlépe připravit PD nového objektu (oprava se vzhledem k druhu a rozsahu poruch jeví jako nehospodárná)."
Na základě tohoto doporučení lávku neprodleně uzavíráme a občany o tomto opatření a jeho důvodech informujeme prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů. O špatném stavu lávky víme, rada města se tímto tématem zabývala 26.7.2018 a 15.11.2018, v loňském roce byla vypracována studie jejího řešení (viz ŽL 18/2018), zpracovává se projektová dokumentace a projektant ve spolupráci s městským architektem připravují varianty možné finální podoby lávky. Po projednání a rozhodnutí samosprávy o konečné podobě bude v letošním roce a pokud možno v co nejkratším termínu dokončena projektová dokumentace (až do realizační fáze) a následně bude vysoutěžen zhotovitel nové lávky. Samotná realizace je naplánována na rok 2020.
Zdvořile žádáme občany o pochopení vzniklé situace a respektování zákazu vstupu.
S úctou a přáním hezkého dne
Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 31.01.2019
stávající stav lávky u sokolovny