Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Veřejné projednání nové podoby lávky u sokolovny přineslo nové nápady

V pondělí 18. března se v jednacím sále zastupitelstva města sešli všichni, kdo se zajímají o podobu nové lávky u sokolovny, na veřejném projednání. Současná, více než sto let stará lávka je uzavřena z důvodu havarijního stavu a intenzivně se pracuje na projektu její nové podoby.
Rekonstrukce stávající lávky nebyla městu doporučena vzhledem k míře poškození její konstrukce i finanční náročnosti opravy.
Veřejnou diskusí nad podobou nové lávky provedl devět přítomných členů zastupitelstva města, občany a další zájemce městský architekt Ing. arch. Martin Frei. Základním požadavkem na podobu nové lávky je bezbariérový přístup, osvětlení lávky i zachování oblouku, stavba musí pojmout také vedení inženýrských sítí. Živou diskusi vyvolala zejména otázka, jestli bude nová lávka stejně jako ta současná určena pěším, nebo bude rozšířena i pro cyklisty. Jak zaznělo na projednání, lávka určená i cyklistům by musela mít šířku 3 metry (stávají lávka je široká 2 metry) a zábradlí ve výšce 130 cm (oproti 110 cm pro pěší), zároveň musí být bezpečně napojena na přilehlé komunikace a je možné, že tento požadavek se nepodaří splnit (projektant ho na základě diskuse ze ZM prověřuje). Diskuse přinesla i další zajímavé nápady jak na podobu konstrukce, tak i na vytápění povrchu mostovky v zimních měsících, zdvihací konstrukci či posunutí lávky proti proudu řeky. Získané náměty budou řešeny s projektantem stavby, za názory a podněty občanům děkujeme! O průběhu dalších jednání o podobě lávky budeme informovat.
Škodová Monika, Mgr. | dne 20.03.2019
veřejné projednáníveřejné projednáníveřejné projednáníveřejné projednánílávka po povodnilávka po povodnipoškození konstrukce lávkypoškození konstrukce lávky