Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Rekonstruované Dětské dopravní hřiště opět slouží dětem

V pátek 29. března 2019 bylo slavnostně otevřeno Dětské dopravní hřiště, které získalo nové zázemí – venkovní učebnu, prostornější úložné prostory i vyhlídkovou terasu.
Stavbu provedla libchavská firma BO CO, spol. s r.o. v termínu 8. října - 3. prosince 2018. Jednalo se o demolici původní dosloužilé stavby a spojovacího mostku, novou výstavbu tohoto zázemí v původním tvaru a doplnění o venkovní učebnu a sklad pro úschovu skládacího nábytku. Původní sklad na kola byl vybaven dvěma novými stojany. Kola tak nejsou jen volně opřená, ale jsou správně uložená a je k nim nyní pohodlný přístup, což přispěje i k jejich ochraně a delší životnosti. Stávající ovládání semaforů na hřišti bylo po dobu stavby demontováno a poté vráceno na původní místo, elektroinstalace byla rozšířena o nový sklad vybavení. Akce byla dotována z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, kapitoly Doprava a silniční hospodářství. Celkové náklady byly 642.165 Kč vč. DPH, výše poskytnuté dotace je 388.913 Kč.
Slavnostního otevření se za Pardubický kraj zúčastnil Ing. Leoš Beran z odboru dopravy a silničního hospodářství, který se společně se starostou města Oldřichem Jedličkou, místostarostkou Zděnkou Šebkovou, ředitelkou Střediska volného času ANIMO Žamberk Alenou Němcovou a Ing. Otakarem Švecem, krajským koordinátorem BESIP chopil nůžek, slavnostně přestřihl pásku a prohlédl si nové prostory. Na hřiště okamžitě vyrazili žáci čtvrtých tříd obou žamberských základních škol, aby trénovali bezpečný pohyb pěšky i na kole v silničním provozu. Právě žamberské školy využívají hřiště nejčastěji, probíhá zde výuka dopravní výchovy, kterou organizuje Pavel Fiala ze Střediska volného času ANIMO. Hřiště je mimo výuku či dopravní soutěže volně přístupné veřejnosti a SVČ ANIMO na něm bude od dubna do června zajišťovat dvakrát týdně dohled lektora.
Věříme, že hřiště bude hojně využívané a bude dlouho sloužit svému účelu!
Škodová Monika, Mgr. | dne 03.04.2019
otevření DDH 29.3.2019otevření DDH 29.3.2019otevření DDH 29.3.2019otevření DDH 29.3.2019otevření DDH 29.3.2019otevření DDH 29.3.2019otevření DDH 29.3.2019