Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Nová urnová místa na žamberském hřbitově

Město Žamberk v současné době zřídilo nová urnová hrobová místa na žamberském hřbitově.
O pronájem urnových míst je mezi občany dlouhodobě největší zájem a na našem hřbitově byla již všechna původní místa pronajata. Proto byl vybrán nový prostor, a to v široké travnaté proluce mezi dvěma stávajícími oddíly nového urnového háje. Vzniklo tak 41 urnových míst. Pronájem hrobových míst se uzavírá formou smlouvy o nájmu hrobového místa na dobu deseti let. Cena pronájmu je spíše symbolická, 250 Kč. Provoz hřbitova je financován městem Žamberkem. Po uzavření nájemní smlouvy si nájemce dle svého vkusu a finančních možností pořídí náhrobek, který je jeho soukromým vlastnictvím. Rozměr hrobového místa je pevně stanoven na 90 x 120 cm. Smlouvu je možné uzavřít na radnici v kanceláři č. 208 u Mgr. Šárky Strnadové, tel. 465 670 338.

Mgr. Šárka Strnadová, nákres Ing. David Vacek
Škodová Monika, Mgr. | dne 29.05.2019
urnová místa