Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: Vrbové stavby v prostoru koupaliště a školní družiny

Vrbové stavby v prostoru koupaliště a školní družiny
Dlouho jsme řešili, jak pohledově „zachránit“ ocelovou štětovou stěnu v prostoru koupaliště. Výstavba PPO zasáhla i do areálu koupaliště a autokempu, ocelové štětovnice zde měly podle projektu zůstat pohledové, pouze natřené a na vrchní straně opatřené ocelovým parapetem. V prostoru koupaliště bylo takové řešení nepřijatelné, proto jsme se ve spolupráci s městským architektem zabývali návrhy pohledového řešení protipovodňové stěny. Nápadů bylo více - od obetonování a skrytí stěny do gabionů až po obklad štětovnic deskami nebo dřevem. Každý z návrhů měl svá pro a proti, některé by ale znamenaly nutnou a časově náročnou změnu stavebního povolení, jiné byly příliš složité nebo nákladné a další se nelíbily architektovi nebo provozovateli koupaliště. Nakonec zde došlo ke shodě na přírodě blízkém „zeleném“ řešení, které bylo rychle realizovatelné, obešlo se bez zdlouhavých správních řízení, není zásadně finančně náročné a v případě nalezení lepšího návrhu v budoucnu bude snadno odstranitelné. Řešení jsme prezentovali na dubnovém zasedání zastupitelstva města, které ho schválilo. Štětovnice jsme nechali z obou stran osázet živými vrbami, které jsou spleteny do souvislé stěny. Ta postupně proroste a ocelovou konstrukci zcela skryje. Stěnu jsme doplnili odpočinkovým altánkem, který poskytne přírodní stín pro hry a odpočinek návštěvníků koupaliště. V letošní sezoně ještě nebude hustota přírůstků příliš bohatá, věříme ale, že v budoucnu bude vnímání protipovodňové stěny minimalizováno. Práce budou dokončeny před letošním otevřením koupaliště. Náklady nepřesáhnou 150.000 Kč.

Protože se nám „vrbové“ řešení zdálo vhodné i do prostoru školní družiny, doplnili jsme jím v minulosti upravenou zahradu (viz ŽL 7/2017 a 20/2018). Zde vrbový plot oddělí prostor zahrady od ulice a obloukové opletení skryje konstrukci tunelu u pískoviště. Proutky už se zelenají, v budoucnu poskytnou dětem stín a soukromí pro hry a do zahrady vrátí zeleň. Školáčci by měli být do péče o tuto zeleň zapojeni pomocí při jejím zalévání a proplétání přibývajících proutků. Doufáme, že se jim toto řešení bude líbit a pomáhání je bude i bavit. Náklady: 35.000 Kč.

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
Škodová Monika, Mgr. | dne 29.05.2019
vrbové stavbyvrbové stavbyvrbové stavbyvrbové stavbyvrbové stavbykoupalištěkoupalištěkoupalištěkoupalištěkoupaliště