Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města: Hluboká ulice – rekonstrukce chodníků

Chodníky v Hluboké ulici jsou dokončeny, byl spuštěn provoz. Předmětem projektu byla rekonstrukce uličního prostoru v historické části města a jejího napojení na Masarykovo náměstí a Havlíčkovo nábřeží.
Projektant vnímá, že venkovní komunikace jsou nedílnou součástí historického rázu města a komunikacím pro pěší nelze přikládat pouze technický význam - svým členěním, strukturou, barevností i použitým materiálem výrazně ovlivňují celkovou podobu řešeného prostoru. V rámci navrhovaných úprav byl kladen důraz na zachování autentického, ohlazeného a různě vytvarovaného materiálu na ploše uličního prostoru, což je působivou součástí historického prostředí.
Akce byla koordinována s přeložkou veřejného osvětlení, uložením nadzemního vedení NN pod povrch a novým vedením datových sítí (informovali jsme v ŽL 7/2018). Došlo také k rozsáhlejší opravě kanalizace a výměnám a opravám uličních vpustí a šachet. Povrchové práce spočívaly především v rekonstrukci chodníkových ploch, ve vybudování vyvýšeného místa pro přecházení na vjezdu z Masarykova náměstí u restaurace Imrvere, vybudování místa pro přemístění kontejnerů restaurace mimo náměstí a zorganizování podélných parkovacích stání. Hlavním přínosem úpravy je zvýšení užitné hodnoty a bezpečnosti řešené ulice zlepšením technického stavu, přidáním bezpečnostních prvků a snížením povolené rychlosti na 30 km/h. Stejně jako v prostoru naproti kostelu byly povrchy chodníků provedeny z hodnotných žulových kostek, které lemují žulové obrubníky. Veřejné osvětlení je zvoleno v historizujícím vzhledu, přestože se jedná o moderní úsporná LED svítidla. V blízké budoucnosti (2020-2021) plánujeme také opravu živičného krytu vozovky. Pro dotvarování zeminy v místě překopů a úprav okolo šachet je potřeba ponechat povrch minimálně jednu zimu sedat, aby nedošlo k potrhání nového povrchu.
Investiční náklady: 2.753.321 Kč
Mapový podklad, studie, projektová dokumentace, administrace veřejné zakázky a technický dozor: 152.880 Kč

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování
Škodová Monika, Mgr. | dne 01.07.2019
Hluboká uliceHluboká uliceHluboká uliceHluboká uliceHluboká uliceHluboká uliceHluboká uliceHluboká uliceHluboká uliceHluboká uliceHluboká uliceHluboká uliceHluboká ulice