Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Přípravy realizace projektu přeshraniční spolupráce vrcholí

Dne 1. 8. 2019 se uskutečnila v polském městečku Javořina Slezská koordinační schůzka partnerů projektu „Přeshraniční muzea techniky se otevírají veřejnosti“, který je financován z operačního programu Přeshraniční spolupráce Interreg V – A, Česká republika – Polsko.
Na projektu se vedle hlavního partnera, kterým je žamberské Muzeum starých strojů a technologií z.s., podílí město Žamberk a Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Ślaska v Polsku.
V rámci připravovaného projektu vedoucí partner provede revitalizaci areálu bývalé textilní továrny Vonwiller v Žamberku, kde vznikne nové muzeum. Následně budou vytvořeny nové muzejní expozice a instalovány rozsáhlé sbírky strojů.
Město Žamberk vybuduje chybějící infrastrukturu v podobě parkovacích ploch. Pro tento účel revitalizuje prostor ve svém vlastnictví bezprostředně navazující na areál bývalé továrny, kde vznikne parkoviště pro návštěvníky muzea.
Záměrem polské strany je významná modernizace a dobudování objektu v Javořině Slezské, který umožní prezentaci celoevropsky jedinečné sbírky se specializací na parní lokomotivy a železnici.
Dojde rovněž k restaurování historických exponátů železničních vagónů, které se stanou prostředkem k propojení obou klíčových bodů stezky pomocí společného vlaku.
Celý projekt bude zastřešen pod Virtuální industriální stezku. Obě zrekonstruovaná muzea se stanou klíčovými body na turistických mapách regionů, která budou lákat k návštěvě těchto objektů.

Oldřich Jedlička, starosta
Faltusová Zuzana | dne 05.08.2019
Přeshraniční spoluprácePřeshraniční spolupráce