Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Index kvality života 2019 – Žamberk obsadil 13. místo v ČR, 2. místo v Pardubickém kraji

Webový portál Obce v datech zveřejnil data o kvalitě života v 206 českých obcích s rozšířenou působností. Žamberk se v rámci prestižního hodnocení umístil velmi dobře na 13. místě v ČR a 2. místě v Pardubickém kraji.
Projekt „Index kvality života“ porovnává veřejně dostupná data v oblasti zdraví, materiálních podmínek a vztahů mezi lidmi. Oproti loňskému roku, kdy Žamberk obsadil 26. místo v ČR a 2. místo v Pardubickém kraji, si Žamberk v hodnocení kvality života polepšil.
Osobně projekt velmi kvituji, protože zástupcům místní samosprávy ale i občanům města poskytuje jednoduchý a efektivní analytický nástroj k posouzení kvality života v uvedených oblastech a srovnání s jinými obcemi s rozšířenou působností.
Odkaz na portál Obce v datech, kde naleznete podrobnosti: https://www.obcevdatech.cz/zamberk

Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 15.08.2019