Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Regionální kongres Euroregionu Glacensis

Ve čtvrtek 26. září 2019 se uskutečnilo ve Společenském domě v Solnici zasedání Regionálního kongresu Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis. Za město Žamberk se jednání zúčastnil starosta města Oldřich Jedlička.
Kongres se mimo jiného věnoval tématům spojeným s Fondem mikroprojektů, přípravou nového projektu "Polsko jinak, než ho známe". Představeny byly strategické projekty euroregionu: Česko-polská Hřebenovka – východní část a Tajemství vojenského podzemí. Dále byly představeny společné projekty Euroregionu Glacensis. Účastníci byli seznámeni s přípravou nového programového období 2021-2027 a informováni o zahájení prací na přípravě Strategie Euroregionu Glacensis 2020+.
Škodová Monika, Mgr. | dne 26.09.2019
kongres Euroregionu Glacensis