Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Ceny města Žamberka 2019

V úterý 23. října patřil večer v Divišově divadle slavnostnímu předávání Cen města Žamberka za rok 2019.
Ocenění jsou udělována již od roku 2011 a vždy při příležitosti oslav státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. V tomto roce převzali ocenění tři občané města Žamberka. Starosta města Ing. Bc. Oldřich Jedlička a místostarostka Zděnka Šebková předali oceněným skleněnou plaketu, pamětní list a květinu. Celým večerem provázel moderátor Martin Mimra, v předsálí divadla byly vystaveny fotografie z fotosoutěže na téma „Sakrální a historické památky v Žamberku“.

OCENĚNÍ BYLA UDĚLENA:

• Paní Haně Sklenkové za dlouholetou spolupráci s městem Žamberkem a Městským muzeem Žamberk v oblasti výtvarné fotografie, za reprezentování města na výstavách v České republice i zahraničí, za dlouhodobou podporu pěveckého sboru Viola.

• Panu Břetislavu Havlovi za dlouholeté členství v žamberském Sokolu, jehož je starostou, za práci s dětmi, mládeží i dospělými v oblasti sportu, za vzorné vedení oddílu stolního tenisu, za výchovu úspěšných sportovců a významnou propagaci města.

• Panu Jiřímu Šmokovi - in memoriam za dlouholeté členství ve Sboru dobrovolných hasičů Žamberk, jehož byl velitelem, starostou a místostarostou, za podíl na vzniku Hasičského muzea v Žamberku, za obětavost, pracovitost a aktivitu v hasičském sboru i mimo něj.

Všem oceněným patří velké uznání za jejich činy a působení.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se na přípravě slavnostního večera podíleli – především pracovníkům MKP FIDIKO a ZUŠ Petra Ebena za připravený program a krásné hudební vystoupení. Závěr večera pak patřil vokálnímu souboru Za5, který pod vedením Kateřiny Vašíčkové nabídl návštěvníkům opravdu nezapomenutelný hudební zážitek.


Foto: Tomáš Blaha
Faltusová Zuzana | dne 25.10.2019
Hana SklenkováHana SklenkováJiří Šmok - in memoriamJiří Šmok - in memoriamZUŠ Petra EbenaZUŠ Petra EbenaBřetislav HavelBřetislav HavelBřetislav HavelZUŠ Petra Ebena Za5Za5