Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Ohlédnutí za rokem 2019 a novoroční přání

Vážení spoluobčané, rok 2019 pokročil do období adventu a jak je od dávných časů zvykem, začali jsme se připravovat na Vánoce. Nastal čas nakupování dárků, pečení cukroví, úklidu domácností, ale také čas pozornosti ke svým blízkým, lásky, úcty a tolerance.
Všichni se těšíme na kouzelnou atmosféru vánočních svátků, na úsměvy našich přítel a na rozzářené oči dětí u vánočních stromečků. V Žamberku jsme tuto atmosféru zažehli již 26. listopadu rozsvícením našeho přírodně rostlého a krásného vánočního smrku na Masarykově náměstí. Blížící se konec roku je také vhodnou příležitostí, abychom se na chvíli zastavili a ohlédli se za tím, jaký vlastně byl rok 2019.
Místní samosprávě se podařilo připravit či zrealizovat celou řadu investičních záměrů, které zlepší stav infrastruktury ve městě a podmínky pro náš život. K nejvýznamnějším investicím, které byly v roce 2019 v Žamberku realizovány, patří zejména Rekonstrukce městského úřadu čp. 833, která probíhá za provozu a má vysoké nároky nejen na organizaci výstavby samotné, ale i na operativní spolupráci všech subjektů, kteří v objektu pracují či zajišťují služby. Tato investice by měla být dokončena na jaře 2020. Největší a veřejností nejvíce diskutovanou investiční akcí, jejíž realizace vlastně probíhá v Žamberku již od roku 2017, je akce Divoká Orlice Žamberk - protipovodňová ochrana, kde investorem je Povodí Labe, s. p., zhotovitelem firma Mados MT a navrhovatelem město Žamberk. Výstavba PPO by měla být dokončena do konce června 2020. Děkujeme všem občanům, kteří se museli vypořádat s dočasným diskomfortem při realizaci obou uvedených investic, za trpělivost a pochopení.
Na mnohých místech ve městě došlo k investicím do staveb dopravní infrastruktury či občanské vybavenosti. Rekonstrukce se dočkala komunikace Nad Poliklinikou, nový chodník byl zhotoven v ulici Hluboká, rekonstruována byla část chodníku v ulici ČSA, bezbariérově byl napojen chodník u městského muzea a nového povrchu se dočkalo i přilehlé parkoviště. Za železným mostem byla podél komunikace na Havlíčkově nábřeží vybudována odstavná plocha. Nové veřejné osvětlení bylo instalováno v ulicích Hluboká, Českých bratří, Vrbí, Pod Sanatoriem a na Havlíčkově nábřeží a ke zlepšení parkování před lékárnou na náměstí Gen. Knopa přispěla nově vybudovaná parkovací místa se šikmým stáním.
Investovali jsme rovněž do našich školských zařízení. V ZŠ Nádražní 743 byly nově vybaveny dvě učebny, realizovány bezbariérové úpravy a proběhla rekonstrukce WC. ZŠ 28. října 581 se může pyšnit novou přírodovědnou učebnou, bezbariérovými úpravami a novými podlahami ve dvou třídách. Rovněž SVČ ANIMO má novou počítačovou učebnu a zrekonstruované WC včetně bezbariérových úprav. Návštěvníci městského koupaliště se mohli již během letní sezony těšit z nového nerezového dětského bazénu.
V roce 2019 jsme, stejně jako v předchozích letech, věnovali nemalé úsilí podpoře a rozvoji společenského, kulturního a sportovního života v Žamberku. Pro naše občany a návštěvníky města jsme uspořádali celou řadu kulturních a sportovních akcí. Nejprve to byl Novoroční ohňostroj, dále tradiční masopust, Běh na Rozálku, Běh naděje, Majáles, festival Orlická brána, Dny evropského dědictví, milovníci vojenské historie jistě kvitovali vzpomínkovou akci Přísahali republice, konanou při příležitosti 75. výročí od příchodu paraskupiny Barium do Žamberka a 110. výročí od narození gen. Josefa Knopa. K tomu všemu v Žamberku proběhlo mnoho výstav, besed, koncertů, ale i vzpomínkových setkání. Stejně jako v minulých letech jsme slavnostně předali ocenění Talent, Cena města byla udělala paní Haně Sklenkové, panu Jiřímu Šmokovi in memoriam a panu Břetislavu Havlovi. Úspěšně jsme rozvíjeli i vztahy s partnerskými městy. V Žamberku jsme přivítali delegaci z partnerského města Rice Lake ze státu Wisconsin v USA a naše delegace se zúčastnila setkání starostů Evropského svazku měst v maďarském Veszprému.
Jaký tedy byl rok 2019? Pro mnohé z nás náročný, plný událostí, ale pevně věřím, že pro město a jeho obyvatele úspěšný. Rád bych touto cestou poděkoval voleným zástupcům města, členům výborů a komisí, zaměstnancům městského úřadu a příspěvkových organizací města i všem dalším, kteří se na přípravě či realizaci našich záměrů podíleli a bez nichž by nebylo možné naše vize a cíle naplňovat. Vážení spoluobčané, přeji Vám všem klidné a pohodové Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů jak v osobním, tak profesním životě.

Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 17.12.2019
PF