Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Info k výstavbě PPO k 18.12.2019

Stavba protipovodňových opatření byla přerušena a bude pokračovat zjara 2020.
Stavba Protipovodňová opatření, Divoká Orlice, Žamberk byla v tomto týdnu přerušena. Opět se rozběhne na jaře 2020 tak, aby byla dokončena k 30.6.2020. V průběhu zimního období (bude-li umrzlo) můžete v prostoru stavby vidět speciální techniku, která bude provádět úpravy břehových hran (berem) a další zemní práce podél ochranných zdí. Jistě jste si všimli, že většina stavebních objektů je již dokončena či téměř dokončena a zbývají jen úpravy a doplnění, což již neohrožuje samotnou protipovodňovou ochranu. Jediným otevřeným problémem je vyřešit změnu stavby u starého mlýna. S vlastníky této ..… nemovitosti probíhají rozsáhlá jednání a věřím, že bude dosaženo shody a stavba v tomto prostoru bude včas a plně dokončena.
A co nám ještě zbývá, resp. zhotoviteli, k dokončení a předání tohoto pro město významného díla:
- na levobřežní nábř. zdi mezi mostem Draha až k rohu oplocení u sokolovny umístit pískovcové
parapety a zábradlí a obložit kamenem zeď v okolí beton. lávky;
- podél chodníku od starého kluziště po zatáčku silnice č. 11 dokončit obložení zdi kamenným obkladem
a umístit zábradlí. Chodník je stále uzavřen. U těchto 2 objektů dokončit rozsáhlé pozemní úpravy;
- před dokončením je rozdělovací objekt (3 stavědla na náhonu) u Zámeckého rybníka (za pilou);
- povrchové úpravy je nutné také provést na Havlíčkově nábřeží (u stodol) a na louce za Vencl servis;
- rovněž na jaře bude pokračovat výsadba a ozelenění podél dokončované stavby a oprava stavbou
poškozených komunikací a nemovitostí.
A do nového roku 2020 si m.j. musíme přát i bezproblémové dokončení této stavby ku prospěchu a ochraně dotčených občanů města a následné zkvalitnění prostorů podél prvků PPO a postupné umísťování mobiliáře. Jsem rád, že se daří řešit i rozmíšky, nesouhlasy, dotazy i udání související s touto veřejně prospěšnou stavbou. A zároveň vás chci požádat o trpělivost s dokončením této stavby v novém roce a poděkovat za schovívavost k problémům a omezením, kterými jsou někteří z vás dotčeni.

Ing. Vladimír Fikejs
vedoucí odboru obrany a kriz. řízení

Fikejs Vladimír, Ing. | dne 20.12.2019
Ke stažení:

Dokument: Foto 1 | soubor: 43335.JPG | velikost: 1.42 MB   - Foto 1
Dokument: Foto 2 | soubor: 43336.JPG | velikost: 1.47 MB   - Foto 2
Dokument: Foto 3 | soubor: 43337.JPG | velikost: 1.45 MB   - Foto 3
Dokument: Foto 4 | soubor: 43338.JPG | velikost: 1.46 MB   - Foto 4