Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Změna v podávání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek

Pardubický kraj – Rada Pardubického kraje vyhlásila usnesením (č. R/2241/19 ze dne 21. října 2019) dotační program: Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020.
Od roku 2020 dochází ke změně v podávání žádostí. Žádosti si budou podávat žadatelé (vlastníci) přímo na Krajský úřad Pardubického kraje. Žádosti lze podat poštou nebo osobně. Potřebné informace, podmínky a příslušné formuláře najdete na internetových stránkách Pardubického kraje. Důležité je pročíst úplné znění podprogramu: „Podprogram 3 – Podpora památkové péče“.
V rámci podporované oblasti je nadále možno žádat v rámci tří podprogramů:
a. Podprogram A – Stavební obnova kulturních památek,
b. Podprogram B – Restaurování kulturních památek a jejich součástí,
c. Podprogram C – Zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru (např. obnova božích muk, smírčích kamenů, kapliček, křížků apod.).
Žadatel může na jednu památku podat pouze jednu žádost do podprogramu A a jednu žádost do podprogramu B. Žádosti lze na základě programu podávat ve lhůtě od 02.01.2020 do 31.01.2020.

Ing. Iveta Hoffmannová, referentka památkové péče
Škodová Monika, Mgr. | dne 20.12.2019