Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – překážka provozu na pozemních komunikacích

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,
překážka provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 2 písm. ee) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace.

Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji dle ustanovení § 45 odst. 1 zákona neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace.

Není-li možno překážku provozu na pozemních komunikacích neprodleně odstranit, musí ji dle ustanovení § 45 odst. 2 zákona její původce označit a ohlásit policii.


Vážení občané, vážení řidiči,
přeji Vám klidné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví, štěstí a bez účasti na dopravní nehodě.foto: mdcr
Štrup Ivo, Bc. | dne 23.12.2019
Pravidla provozu na pozemních komunikacích