Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Zastupitelstvo města dalo zelenou rekonstrukci koupaliště a zastřešení zimního stadionu

Na zasedání Zastupitelstva města Žamberka dne 4. února 2020 byl projednán a schválen střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 až 2025.
Současně byla schválena realizace a financování dvou významných dlouhodobě připravovaných investičních akcí, a to „Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště“ a „Zastřešení ledové plochy zimního stadionu“.
Rekonstrukce koupaliště je projektově připravena k realizaci ve dvou etapách. První etapa s předpokládanými náklady 29,5 mil. Kč bez DPH zahrnuje zejména realizaci architektonicko-stavebního řešení, nerezových povrchů hlavních bazénů, výměnu technologie, vzduchotechniky, rozvodů vody a elektro. Etapa 2 pak představuje instalaci nových vodní atrakcí a rekonstrukci 6 ks brodítek do nerezu s předpokládanou cenou 3,85 mil. Kč bez DPH. V případě dostavby zimního stadionu se rovněž počítá s etapizací. Nejprve bude provedena změna projektu pro provedení stavby na etapu I – zastřešení ledové plochy. Předpokládané náklady na následnou realizaci této etapy jsou v případě zastřešení bez bočního opláštění a technologií ve výši 23,5 mil. Kč bez DPH, v případě varianty s opláštěním a technologiemi ve výši okolo 29,5 mil. Kč bez DPH. Financování těchto investičních akcí předpokládá použití prostředků z dlouhodobého investičního úvěru přijatého městem Žamberkem v roce 2020.

Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 10.02.2020