Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Koronavirus - sdělení a výzva občanům

Vážení spoluobčané, všichni společně prožíváme mimořádně náročnou krizovou situaci, která je vyvolána nebezpečím šíření nákazy koronavirem.
Úspěšné zvládnutí této krize je závislé na nás všech, jak zodpovědně budeme plnit přijatá krizová opatření vlády ČR a dalších subjektů a dodržovat stanovená omezení. Chtěl bych vás ujistit, že v Žamberku situaci pečlivě analyzujeme, aktivovali jsme krizový štáb města a přikročili k zajištění realizace mnoha krizových opatření. K dnešnímu dni nemáme potvrzen žádný případ nákazy na území města potažmo územního obvodu ORP.
Prosíme občany, aby nepodléhali panice, ale aby důsledně dodržovali všechna přijatá omezující opatření a hygienická doporučení, a to v zájmu ochrany nejen svého zdraví, ale také zdraví všech spoluobčanů. Pokud jste nuceni opustit své domovy, používejte prosím na veřejných místech ochranné roušky či respirátory. Respektujte prosím režimová opatření v prodejnách a dodržujte bezpečnou vzdálenost od dalších osob. Vnímáme, že zásobování ochrannými prostředky vázne, tuto situaci se snažíme co nejrychleji vyřešit.
Děkujeme všech občanům, kteří nabídli pomoc se zásobováním seniorů a své výrobní kapacity k šití roušek a dalších ochranných prostředků. Vaší solidarity si velmi vážíme.
Pevně věřím, že společnými silami to zvládneme.

Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 17.03.2020
help linkyleták ČČK