Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Ukončení nákupů pro seniory a rouškovníků

V pondělí 18. května 2020 ukončil odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Žamberk službu nakupování a donášky potravin a léků, včetně distribuce roušek.
Občané, kteří naši službu využívali, byli na tuto skutečnost včas upozorňováni a byly jim nabídnuty jiné možnosti zajištění pomoci.
V případě, že zdravotní stav občana vyžaduje při nákupech pomoc jiné osoby, může se obrátit na Centrum sociální péče města Žamberk a sjednat službu od pečovatelek. Kontaktní čísla: 734 255 100, 731 458 225 nebo 465 617 103, 465 617 113.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajistil v období od 17. března do 17. května 2020 celkem 158 nákupů v celkové částce cca 75 000 Kč a 22 jiných pochůzek. Děkuji všem kolegům, zejména paní Mirce Trulíkové, za pomoc při nakupování a donášce. Poděkování zaslouží také kolektiv zaměstnanců prodejny Konzum Žamberk za asistenci při nákupech.

Ukončení rouškovníků
Dne 3. dubna 2020 jsme zavedli pro občany, kteří neměli k dispozici roušky, službu rouškovníku. Rouškovníky byly umístěny ve vestibulu polikliniky, v pasáži Panský Dům a před vstupem na poštu. Ve středu 13. května 2020 byly rouškovníky naposledy doplněny. Za toto období bylo tímto způsobem distribuováno více než 2 000 kusů roušek. Věřím, že se nám podařilo uspokojit potřeby občanů. Ještě jednou děkujeme všem šikovným švadlenkám, které nám ušité roušky věnovaly.

Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí odboru SOCZ
Škodová Monika, Mgr. | dne 21.05.2020