Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Informace o dotační angažovanosti města Žamberka

Město Žamberk iniciativně vyhledává a využívá ke spolufinancování svých projektů dotační zdroje, a to jak evropské, tak národní. V případě Evropských fondů se programové období 2014-2020 pomalu chýlí ke konci a diskuse o podmínkách nového programového období na léta 2021-2027 právě nyní vrcholí.
Nepochybně se do jeho rámce promítnou nové skutečnosti, kterými jsou například dopady pandemie koronaviru nebo vystoupení Velké Británie z Evropské unie.
Od počátku funkčního období současné místní samosprávy uplynuly necelé dva roky. Za tuto dobu jsme připravili nebo zahájili realizaci celkem 10 projektů s využitím dotačních prostředků, kdy celková výše přislíbených či poskytnutých dotací činí okolo 22,5 mil. Kč. Přehled jednotlivých podpořených projektů uvádíme v tabulce.
Mimo tyto projekty město Žamberk významným způsobem participovalo na přípravě projektu TJ Žamberk - Rekonstrukce tenisové haly a zázemí, kde žadatelem a příjemcem dotace z MŠMT ve výši 15,1 mil. Kč je TOSK Žamberk z. s., přičemž město Žamberk tuto významnou investici na podporu sportovní infrastruktury ve vlastnictví města spolufinancuje poskytnutím investiční dotace ve výši 6,5 mil. Kč (výdaje na rekonstrukci celkem 21,6 mil. Kč).
Další velmi významnou dotačně podpořenou investicí realizovanou ve sledovaném období v Žamberku, na které se město podílí jako navrhovatel poskytnutím investiční dotace ve výši 16,967 mil. Kč, je projekt Divoká Orlice Žamberk, protipovodňová ochrana, kde investorem a příjemcem dotace z Ministerstva zemědělství ČR ve výši 108,4 mil. Kč je Povodí Labe, státní podnik.
V současné době připravujeme podklady pro další projektové žádosti. Rádi bychom získali dotační podporu na zastřešení zimního stadionu, vybudování tartanového běžeckého oválu na fotbalovém stadionu, případně na rekonstrukci bazénu městského koupaliště. Pevně věřím, že budeme při získávání dalších dotací ve prospěch města a jeho občanů úspěšní.

Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 30.07.2020
Ke stažení:

Dokument: dotační projekty 2019-2020 | soubor: 45148.xlsx | velikost: 0.01 MB   - dotační projekty 2019-2020