Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Soutěž ve sběru druhotných surovin pro žamberské školy – 14. ročník

Město Žamberk vyhlašuje pro školní rok 2020/2021 čtrnáctý ročník soutěže ve sběru druhotných surovin pro všechny školy, které mají sídlo v Žamberku.

Podrobná pravidla soutěže i přihláška jsou přílohou tohoto článku, případně lze o ně požádat na odboru životního prostředí a zemědělství, MěÚ Žamberk.
Cílem soutěže je vychovat děti k třídění odpadu, zavést trvalý systém separování ve školách, zajistit aktivní účast většího počtu obyvatel i domácností na třídění, a také zvýšit množství separovaného odpadu ve městě a snížit množství využitelných složek odpadu ukládaných bez využití na skládku. Děti ze škol mohou sbírat PAPÍR, NÁPOJOVÉ KARTONY, DOSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE A NÁPOJOVÉ PLECHOVKY.

Od loňského ročníku soutěže je novinkou možnost třídit a odevzdávat také nápojové plechovky a drobné kovové odpady, např. víčka od jogurtů. Pravidla soutěže jsou upravena tak, aby byla co nejvíce spravedlivá pro všechna školská zařízení, a to podle průměru odevzdaných druhotných surovin na jednoho žáka školy. Neměly by tak být znevýhodněny školy, které mají nižší počet žáků.

V průběhu soutěže bude vedena evidence množství nasbíraných druhotných surovin (papíru, nápojových kartonů, drobných elektrospotřebičů a nápojových plechovek). Vytříděné množství se bude opět během soutěže připočítávat škole k jejím předešlým dosaženým výsledkům. Tato evidence se bude aktualizovat a koncem školního roku bude zveřejněna na webových stránkách města www.zamberk.cz. Průběžné výsledky budou také publikovány v Žamberských listech. Starý papír ze školních sběrů (odděleně sbírané noviny, časopisy a zvlášť lepenka, kartony) a drobné kovové obaly převezme, případně vykoupí za smluvní ceny společnost Suroviny Plundra s.r.o., v provozovně v Nádražní ulici č.p. 1560. Dosloužilá elektrozařízení převezmou pracovníci TS ŽAMBERK s.r.o. do sběrného dvora v Zemědělské ulici. Děti se svými rodiči mohou předat papír, hliníkové plechovky a staré elektro nejen ve škole, ale také přímo v těchto provozovnách dle otvírací doby kterýkoli den včetně soboty. Pokud nahlásí, že odevzdané druhotné suroviny jsou do "soutěže škol", bude jim vydán doklad o předaném množství a případná finanční odměna za papír či hliník.

Pevně doufáme, že bude soutěž probíhat celý školní rok 2020/2021, a nebude předčasně ukončena z důvodu mimořádných zdravotních opatření nebo nestabilní situace na trhu s druhotnými surovinami. Předpokládáme, že do 19. června 2021 budou vyhlášeny a zveřejněny celkové výsledky soutěže a školy obdrží případnou pozvánku na slavnostní vyhodnocení. V celkem čtyřech kategoriích budou pro děti ze žamberských škol připraveny ceny.

Protože doposud nebyly zveřejněny výsledky soutěže škol za 13. ročník, výuka žáků a studentů probíhala od jarních měsíců tohoto roku mimo budovy škol, budou odměny a ocenění pro nejlepší školy a jejich žáky předány v první polovině září 2020. Výsledky a informace o předání na jednotlivých školách budeme publikovat do 15. září 2020.
Hovádková Alena, Ing. | dne 02.09.2020
Ke stažení:

Dokument: Pravidla soutěže - 14. ročník | soubor: 45440.pdf | velikost: 0.16 MB   - Pravidla soutěže - 14. ročník
Dokument: Přihláška do soutěže - 14. ročník | soubor: 45441.doc | velikost: 0.03 MB   - Přihláška do soutěže - 14. ročník