Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

KORONAVIRUS - slovo starosty k aktuální situaci

Vážení spoluobčané, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru je od 5.10.2020 usnesením vlády České republiky č. 391/2020 Sb. vyhlášen nouzový stav pro území České republiky na dobu 30 dnů.
Opětovně se musíme vypořádat s náročnou krizovou situací, k jejímuž úspěšnému zvládnutí je důležité, abychom zodpovědně dodržovali přijatá krizová opatření vlády České republiky a mimořádná opatření dalších subjektů. Buďme prosím zodpovědní k sobě navzájem a dodržujme stanovená opatření a hygienická pravidla.
V návaznosti na vyhlášený nouzový stav a aktuální vývoj epidemiologické situace byl dne 5.10.2020 aktivován krizový štáb ORP Žamberk, který bude vývoj situace monitorovat a zajišťovat plnění úkolů krizového managementu v potřebném rozsahu.
Město Žamberk po dobu trvání nouzového stavu opět zavádí telefonickou krizovou pomoc pro seniory, osoby pečující o seniory a osoby v krizi. Na telefonní číslo 775 298 646 se může obracet každý, kdo se nalézá v naléhavé situaci a potřebuje pomoc či radu.
S přáním hezkého dne a pevného zdraví

Oldřich Jedlička, starosta města
Škodová Monika, Mgr. | dne 05.10.2020