Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Na žebříčku Index kvality života 2020 obsadil Žamberk 25. místo v ČR a 2. místo v Pardubickém kraji

Webový portál Obce v datech zveřejnil kompletní data o kvalitě života v 205 českých obcích s rozšířenou působností a v Praze za rok 2020.
Projekt Index kvality života porovnává veřejně dostupná data v oblasti zdraví, materiálních podmínek a vztahů mezi lidmi, přičemž je zpřístupněno a hodnoceno celkem 29 dílčích indexů. Jedná se již o třetí ročník prestižního hodnocení, ve kterém se Žamberk umístil na krásném 25. místě v ČR a na 2. místě v Pardubickém kraji.
Skutečnost, že Žamberk se dokázal třetím rokem v řadě udržet na předních místech hodnocení (v roce 2018 mu náleželo 26. místo v ČR a 2. v Pardubickém kraji, v roce 2019 13. místo v ČR a 2. místo v Pardubickém kraji) mě jako starostu města velmi potěšila. Je to jasný signál pro veřejnost, že Žamberk je velmi dobrým místem pro život.
Index kvality života pro vedení města, místní samosprávu, ale i občany představuje jednoduchý, bezplatný a efektivní analytický nástroj, obsahující možnosti srovnání jednotlivých charakteristik založených na validních datech mezi srovnatelnými městy. Jeho vytěžování v rámci strategického plánování nám poskytuje cennou zpětnou vazbu o tom, zda se rozvoj města ubírá správným směrem. Současně poskytuje vodítko při stanovování rozvojových priorit a možnost zaměření rozvoje na slabší stránky ovlivňující kvalitu života ve městě.

Oldřich Jedlička, starosta
Škodová Monika, Mgr. | dne 12.11.2020
Index kvality životaIndex kvality života